Natječaji

 • Nastupno predavanje – dr. sc. Dragan Glavaš
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 19. studenoga 2021. godine Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva… ... Više
 • NATJEČAJ – Izvanredni profesor
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Na temelju odluke Senata (KLASA: 100-01/21-02/03, URBROJ: 498-03-01-02/2-21-23) Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne… ... Više
 • Natječaj za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2021./2022.
    NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022.     I. Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) dodjeljuje šesnaest (16) stipendija u akademskoj godini 2021./2022. i to deset (10) stipendija iz novčanih sredstava osiguranih iz donacije Marka Franovića, jedna (1) stipendija iz novčanih sredstava drugih donatora i pet (5) stipendija iz osiguranih novčanih sredstava Sveučilišta.   II. Sveučilište raspisuje ovaj Natječaj za dodjelu šesnaest (16) stipendija u sljedećim kategorijama: Kategorija A (za studentsku izvrsnost) – deset (10) stipendija Kategorija B (za studente vrhunske… ... Više
 • Natječaj
  Natječaj za javnog službenika I. vrste - stručnmo suradnik u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte nalazi se na poveznici. ... Više
 • NATJEČAJ – Docent
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Na temelju odluke Senata (KLASA: 100-01/21-02/03, URBROJ: 498-03-01-02/2-21-01) Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, grana sociološka metodologija Pristupnici Natječaja moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Odlukom o nužnim uvjetima za… ... Više
 • Rješenje o prijmu
  Rješenje o prijmu nalazi se na poveznici.  ... Više
 • Odluka o obustavi natječajnog postupka
  Odluka o obustavi natječajnog postupka nalazi se na poveznici.  ... Više
 • Rješenje o prijmu
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   KLASA: 100-01/21-02/09 URBROJ: 498-03-02-03/1-21-78   Zagreb, 15. listopada 2021. godine   Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 133. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke o prijmu na upražnjeno radno mjesto, KLASA: 100-01/21-05/01, URBROJ: 498-03-02-01/2-21-06  od 30. kolovoza 2021. godine i Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta donosi   RJEŠENJE O PRIJMU   Anita Petrinec izabire se na radno mjesto Javni službenik… ... Više
 • Nastupno predavanje – Vanja Radišić Biljak
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 12. listopada 2021. godine   Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga… ... Više
 • Nastupno predavanje – Jasna Leniček Krleža
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 12. listopada 2021. godine   Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište