Natječaji

 • ODLUKA O OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA – Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica/Voditelj računovodstva
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   KLASA: 100-01/22-03/001 URBROJ: 498-03-02-01-01-22-001   Zagreb, 24. veljače 2022. godine   Na temelju  Zakona o radu (NN 93/14,127/17,98/19), članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Izvješća Komisije za provođenja postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi   ODLUKU I. Obustavlja se  Natječaj objavljen u Narodnim novinama, 8/2022 od 19. siječnja 2022. godine, na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam… ... Više
 • OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA – TESTIRANJE KANDIDATA
  Pristupnici koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 18/2022 od 9. veljače 2022. godine, za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: 1. Javni službenik na položaju I. vrste - rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe (Tajnik Sveučilišta), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj obavještavaju se o promjeni termina pismenog testiranja koje će se održati dana 28. veljače 2022. godine u 8.30 sati u predavaonici 2 u Novoj zgradi Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica… ... Više
 • Obavijest o testiranju kandidata
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 22. veljače 2022. godine   Temeljem Odluke, KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01/3-22-05 od dana 8. veljače 2022. godine i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA   I. Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na položaju I. vrste - rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe (Tajnik Sveučilišta), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz… ... Više
 • Natječaj za dodjelu priznanja studentima Odjela za komunikologiju za akademsku godinu 2020./2021.
  NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA ODJELA ZA KOMUNIKOLOGIJU ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021.   Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u tekstu: Odjel).   Raspisuje se Natječaj za dodjelu priznanja studentima Odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta za akademsku godinu 2020./2021. za sljedeće kategorije: najbolji akademski uspjeh najbolji diplomski rad izniman izvannastavni angažman.   Pravo natjecanja za dodjelu priznanja imaju studenti Odjela svih godina i razina studija.   Odluku o dodjeli priznanja Odjela donosi Stručno vijeće… ... Više
 • Obavijest o promjeni termina – razgovor (intervju) s kandidatima
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb,   Zagreb, 14. veljače 2022. godine   OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA - RAZGOVOR (INTERVJU) S KANDIDATIMA   Pristupnici koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 8/2022 od 19. siječnja 2022. godine, za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na radnom mjestu I. vrste - stručni savjetnik (Stručni savjetnik) u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci –… ... Više
 • OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA – Voditelj Odjela za projekte, Stručni savjetnik u Odjelu za projekte
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 10. veljače 2022. godine   Temeljem članka 4. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/17) i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA   I. Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:   Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela… ... Više
 • OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA – Voditelj računovodstva
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 10. veljače 2022. godine   Temeljem članka 4. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/17) i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA   I. Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na položaju I. vrste - voditelj odjeljka, voditelj referade… ... Više
 • NATJEČAJ
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje edukacijsko-rehabilitacijske znanosti; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u interdisciplinarnom području znanosti, polje politologija i povijest; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina… ... Više
 • Opis poslova i podaci o plaći
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 9. veljače 2022. godine     OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA     Javni službenik na položaju I. vrste - rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe (Tajnik Sveučilišta), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.   Opis poslova: - vodi i koordinira radom Tajništva - brine o učinkovitom funkcioniranju - koordinira rad voditelja ureda - brine i sudjeluje u pripremi općih akata, strateških… ... Više
 • Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje te sadržaj i način testiranja
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 9. veljače 2022. godine PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: 1.  Javni službenik na položaju I. vrste - rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe (Tajnik Sveučilišta), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj. Pravni izvori: - Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11,… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište