Natječaji

 • Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskog studija 2021./2022.
  Tekst natječaja u PDF-u  za isprint Na temelju članaka 77. i 78. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članaka 72. i 105. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst, studijskih programa preddiplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni), Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija i Sociologija (dvopredmetni), članaka 11., 12., 13. i 14. Pravilnika o studijima i studiranju, Prijedloga stručnih vijeća: Odjela za komunikologiju, Odjela za povijest, Odjela za psihologiju, Odjela… ... Više
 • OPIS POSLOVA I PODATCI O PLAĆI – Stručni suradnik – Projekt znanstvene infrastrukture
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 18. prosinca 2020. godine     OPIS POSLOVA I PODATCI O PLAĆI RADNOG MJESTA     Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte, na određeno vrijeme do 28. veljače 2022. godine, odnosno do završetka „Projekta znanstvene infrastrukture Instituta za kompleksne sustave Hrvatskog katoličkog sveučilišta“, KK.01.1.1.09.0027 od 29. lipnja 2020. godine, za rad s nepunim radnim vremenom (25 sati tjedno), uz… ... Više
 • PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA – Stručni suradnik – Projekt znanstvene infrastrukture
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 18. prosinca 2020. godine       PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA     za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte, na određeno vrijeme do 28. veljače 2022. godine, odnosno do završetka „Projekta znanstvene infrastrukture Instituta za kompleksne sustave Hrvatskog katoličkog sveučilišta“, KK.01.1.1.09.0027 od 29.… ... Više
 • NATJEČAJ – Stručni suradnik – Projekt znanstvene infrastrukture
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte, na određeno vrijeme do 28. veljače 2022. godine, odnosno do završetka „Projekta znanstvene infrastrukture Instituta za kompleksne sustave Hrvatskog katoličkog sveučilišta“, KK.01.1.1.09.0027 od 29. lipnja 2020. godine, za rad s nepunim radnim vremenom (25 sati tjedno), uz probni rad od 6… ... Više
 • NATJEČAJ ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE ZA STUDENTSKI ISTRAŽIVAČKI RAD, ZA DOPRINOS RAZVOJU SVEUČILIŠNE ZAJEDNICE I ZA PROMICANJE KATOLIČKOG IDENTITETA SVEUČILIŠTA
  NATJEČAJ ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE ZA STUDENTSKI ISTRAŽIVAČKI RAD, ZA DOPRINOS RAZVOJU SVEUČILIŠNE ZAJEDNICE I ZA PROMICANJE KATOLIČKOG IDENTITETA SVEUČILIŠTA   I. Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za studentski istraživački rad, za doprinos razvoju sveučilišne zajednice i za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta u akademskoj godini 2019./2020. s ciljem promicanja izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišta. Sveučilište nagrađuje studente radi podizanje svijesti, promicanja izvrsnosti i poticanja zalaganja na svim područjima studentskih aktivnosti, odnosno u znanstvenom radu, u razvoju… ... Više
 • NATJEČAJ ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE ZA IZVRSNOST TIJEKOM PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA
  NATJEČAJ ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE ZA IZVRSNOST TIJEKOM PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA   I. Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade sveučilišnim prvostupnicima za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija, koji su preddiplomski sveučilišni studij završili u akademskoj godini 2019./2020. Cilj nagrade je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišta.   II. Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju sveučilišni prvostupnici koji su preddiplomski sveučilišni studij završili u akademskoj godini 2019./2020.   III. Odluku o dodjeli Rektorove nagrade donosi Rektor, na prijedlog… ... Više
 • Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka natječaja – Stručni suradnik – Projekt znanstvene infrastrukture (Narodne novine, broj 120/2020)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE  Ilica 242  10000 Zagreb    KLASA: 100-01/20-03/01  URBROJ: 498-03-02-01-01/1-20-01    Zagreb, 9. prosinca 2020. godine    Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta i članka 126. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi    ODLUKU  O OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA    I. Obustavlja se provedba postupka Natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 120/2020 od 4. studenoga 2020. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta i biltenu Hrvatskog zavoda za… ... Više
 • OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA – NN 131/20 – Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik/ Stručni savjetnik u Službi za poslove studija; Odjel za primjenu ECTS bodova i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 10. prosinca 2020. godine   Temeljem Odluke, KLASA: 100-01/20-05/02, URBROJ: 498-03-02-01-01/1-20-08  i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA   Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik/ Stručni savjetnik u Službi za poslove studija; Odjel za primjenu ECTS bodova i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, na… ... Više
 • Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
  Odluku o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti. Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti. ... Više
 • OPIS POSLOVA I PODATCI O PLAĆI – Stručni savjetnik u Službi za poslove studija
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 27. studenoga 2020. godine OPIS POSLOVA I PODATCI O PLAĆI RADNOG MJESTA Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik/ Stručni savjetnik u Službi za poslove studija; Odjel za primjenu ECTS bodova i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj Opis poslova: - obavlja administrativne i stručne poslove pri priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanja razdoblja studija i ECTS… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište