Odlukom Pročelnika Odjela za povijest izv. prof. dr. sc. Maria Keve od 4. ožujka 2022. godine, produžuje se rok za prijavu na Natječaj za dodjelu priznanja studentima Odjela za povijest u akademskoj godini 2020./2021. do 11. ožujka 2022.

Ostali uvjeti Natječaja ostaju neizmijenjeni. Natječaju možete pristupiti na poveznici.