Natječaji

 • Obavijest o testiranju kandidata
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 27. listopada 2023. godine Temeljem Odluke KLASA: 100-01/23-02/004, URBROJ: 498-03-02-01-23-027 od dana 23. kolovoza 2023. godine i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA I. Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu II. vrste – viši laborant, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj, objavljenog u… ... Više
 • OBAVIJEST – Nastupno predavanje dr. sc. Jure Murgić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 25. listopada 2023. godine Na temelju članaka 38., 53. i 119 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • Rješenje o prijmu
  Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 2. Pravilnika o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/23-02/004, URBROJ: 498-03-02-01-23-031 od dana 3. listopada 2023. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi RJEŠENJE O PRIJMU Martin Labaš izabire se na radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – viši stručni savjetnik (Viši stručni savjetnik) u Uredu za odnose s javnošću, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od… ... Više
 • Obavijest o provedbi izbora za studentske predstavnike i njihove zamjenike u Vijeća sveučilišnih odjela/fakultetsko vijeće
  Na temelju članka 40., 54. i 108. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 8. Statuta Studentskog zbora Hrvatskog katoličkog sveučilišta i na temelju Odluke Senata (KLASA: 602-04/21-08/29, URBROJ: 498-03-02-23-002), Studentski zbor Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću OBAVIJEST O PROVEDBI IZBORA ZA STUDENTSKE PREDSTAVNIKE I NJIHOVE ZAMJENIKE U VIJEĆA SVEUČILIŠNIH ODJELA /FAKULTETSKO VIJEĆE I. Izbori za studentske predstavnike i njihove zamjenike u vijeća sveučilišnih odjela/fakultetsko vijeće održat će se dana 25. listopada 2023. godine u vremenu od 12.00 do 16.00 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Vijećnica,… ... Više
 • OBAVIJEST – Nastupno predavanje dr. sc. Bruno Matos
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 16. listopada 2023. godine Na temelju članaka 38., 53. i 119 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • OBAVIJEST – nastupno predavanje dr. sc. Zlatko Vidačković
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 12. listopada 2023. godine Na temelju članaka 38., 53. i 119 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • OBAVIJEST – nastupno predavanje dr. sc. Nives Pustišek
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 12. listopada 2023. godine Na temelju članaka 38., 53. i 119 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • OBAVIJEST – nastupno predavanje dr. sc. Sandra Marinović Kulišić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 12. listopada 2023. godine Na temelju članaka 38., 53. i 119 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 9. listopada 2023. godine Temeljem Odluke KLASA: 100-01/23-02/004, URBROJ: 498-03-02-01-01-23-031 od dana 3. listopada 2023. godine i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA I. Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik (Viši stručni savjetnik) u Uredu za odnose s javnošću, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni… ... Više
 • NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.
  Na temelju članka 96. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, članka 103. i 112. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Odluke rektora (KLASA: 604-01/23-01/001, URBROJ: 498-03-02-04-23-001) od 6. listopada 2023. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024. I. Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) u akademskoj godini 2023./2024. dodjeljuje sedamnaest (17) stipendija i to jedanaest (11) stipendija iz novčanih sredstava osiguranih iz donacije donatora Marka Franovića, jednu (1) stipendiju iz… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište