Natječaji

 • OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA – Viši savjetnik 1 u Uredu rektora
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 15. svibnja 2024. godine OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Viši savjetnik 1 u Uredu rektora, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci – 1 izvršitelj. Opis poslova: - pruža stručno-administrativnu potporu u radu voditelju Ureda rektora i rektoru - ugovara prijam zaposlenika, studenata, predstavnika akademske zajednice i ostalih - priprema materijale rektoru za sjednice Senata - vodi zapisnike sa sastanaka… ... Više
 • OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA – Informatički savjetnik
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 15. svibnja 2024. godina OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Informatički savjetnik, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci – 1 izvršitelj. Opis poslova: - sudjeluje u planiranju aktivnosti, razvoju, održavanju i raspodjeli informacijskih servisa i aplikacija za poslovanje - vodi brigu o programskom proizvodu za uredsko poslovanje i upravljanje dokumentacijom - vodi brigu o sigurnosnim kopijama dokumenata - sudjeluje u… ... Više
 • NATJEČAJ – radna mjesta u administraciji
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: 1. Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Informatički savjetnik, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci – 1 izvršitelj. 2. Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Viši savjetnik 1 u Uredu rektora, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci – 1 izvršitelj. 3. Javni službenik na radnom mjestu I. vrste… ... Više
 • NATJEČAJ – asistent (sociologija) – projekt BrAIn
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za izbor jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistent, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, za rad na projektu Podrška primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju - BrAln na temelju partnerskog sporazuma Partnerski sporazum o sudjelovanju na pripremi i provedbi projekta Podrška primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju – BrAin u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., na određeno vrijeme od 6 godina. Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na Natječaj… ... Više
 • RJEŠENJE O PRIJMU – Sven Simov
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 14. svibnja 2024. godine Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Pravilnika o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/24-02/03, URBROJ: 498-03-02-01-24-11 od dana 15. travnja 2024. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi RJEŠENJE O PRIJMU Sven Simov izabire se na radno mjesto Voditelj ustrojstvene jedinice 4 u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom… ... Više
 • RJEŠENJE O PRIJMU – Ana Belić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 7. svibnja 2024. godine Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Pravilnika o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/24-02/003, URBROJ: 498-03-02-01-24-9 od dana 1. ožujka 2024. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi RJEŠENJE O PRIJMU Ana Belić izabire se na radno mjesto Savjetnik u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom… ... Više
 • PONIŠTENJE RJEŠENJA O PRIJMU – Mirna Šimunović
  Hrvatsko katoličko sveučilište objavljuje PONIŠTENJE RJEŠENJA O PRIJMU objavljenog na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta 23. travnja 2024. godine, Mirne Šimunović na radno mjesto Javnog službenika na radnom mjestu I. vrste – Savjetnik u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj, s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova radnog mjesta 1,95.   PROREKTOR ZA ORGANIZACIJU I POSLOVANJE prof. dr. sc. Gordan Črpić ... Više
 • OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA – Voditelj ustrojstvene jedinice 4 u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 3. svibnja 2024. godine Temeljem Odluke KLASA: 100-01/24-02/03, URBROJ: 498-03-02-01-24-11 od dana 15. travnja 2024. godine i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA I. Pisano testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Voditelj ustrojstvene jedinice 4 u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni… ... Više
 • RJEŠENJE O PRIJMU – Draženka Đaković
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242, Zagreb 10000 Zagreb Zagreb, 2. svibnja 2024. godine Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Pravilnika o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/24-02/03, URBROJ: 498-03-02-01-24-10 od dana 3. travnja 2024. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi RJEŠENJE O PRIJMU Draženka Đaković izabire se na radno mjesto Vratar u Odsjeku za pomoćne poslove, Odjelu za opće poslove u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove,… ... Više
 • OBAVIJEST – nastupno predavanje – dr. sc. Olivera Perić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 30. travnja 2024. godine Na temelju članaka 38., 53. i 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište