Select Page

Natječaji

 • NATJEČAJ
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje etnologija i antropologija; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje teologija. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,… ... Više
 • OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA – NN 141/20 – Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte – „Projekt znanstvene infrastrukture Instituta za kompleksne sustave Hrvatskog katoličkog sveučilišta“
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 11. siječnja 2021. godine   Temeljem Odluke, KLASA: 100-01/20-05/02 , URBROJ: 498-03-02-01-01/1-20-09  i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA   Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte, na određeno vrijeme do 28. veljače 2022.… ... Više
 • OPIS POSLOVA I PODATCI O PLAĆI – Voditelj Odsjeka za tehničke poslove
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 8. siječnja 2021. godine     OPIS POSLOVA I PODATCI O PLAĆI RADNOG MJESTA     Javni službenik na položaju III. vrste voditelj (šef) odsjeka/ Voditelj Odsjeka za tehničke poslove u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za tehničke poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 2 mjeseca – 1 izvršitelj.     Opis poslova: - organizira provođenje i nadziranje tehničke i sigurnosne ispravnosti svih… ... Više
 • OBAVIJEST O NAČINU I SADRŽAJU TESTIRANJA – Voditelj Odsjeka za tehničke poslove
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 08. siječnja 2021. godine       NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA (RAZGOVORA/INTERVJUA)     za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na položaju III. vrste voditelj (šef) odsjeka/ Voditelj Odsjeka za tehničke poslove u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za tehničke poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 2 mjeseca – 1 izvršitelj.     Testiranje (razgovor/intervju) se sastoji od utvrđivanja:… ... Više
 • NATJEČAJ – Voditelj Odsjeka za tehničke poslove
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na položaju III. vrste voditelj (šef) odsjeka/ Voditelj Odsjeka za tehničke poslove u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za tehničke poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 2 mjeseca – 1 izvršitelj.   Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završeno… ... Više
 • Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskog studija 2021./2022.
  Tekst natječaja u PDF-u  za isprint Na temelju članaka 77. i 78. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članaka 72. i 105. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst, studijskih programa preddiplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni), Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija i Sociologija (dvopredmetni), članaka 11., 12., 13. i 14. Pravilnika o studijima i studiranju, Prijedloga stručnih vijeća: Odjela za komunikologiju, Odjela za povijest, Odjela za psihologiju, Odjela… ... Više
 • OPIS POSLOVA I PODATCI O PLAĆI – Stručni suradnik – Projekt znanstvene infrastrukture
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 18. prosinca 2020. godine     OPIS POSLOVA I PODATCI O PLAĆI RADNOG MJESTA     Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte, na određeno vrijeme do 28. veljače 2022. godine, odnosno do završetka „Projekta znanstvene infrastrukture Instituta za kompleksne sustave Hrvatskog katoličkog sveučilišta“, KK.01.1.1.09.0027 od 29. lipnja 2020. godine, za rad s nepunim radnim vremenom (25 sati tjedno), uz… ... Više
 • PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA – Stručni suradnik – Projekt znanstvene infrastrukture
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 18. prosinca 2020. godine       PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA     za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte, na određeno vrijeme do 28. veljače 2022. godine, odnosno do završetka „Projekta znanstvene infrastrukture Instituta za kompleksne sustave Hrvatskog katoličkog sveučilišta“, KK.01.1.1.09.0027 od 29.… ... Više
 • NATJEČAJ – Stručni suradnik – Projekt znanstvene infrastrukture
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte, na određeno vrijeme do 28. veljače 2022. godine, odnosno do završetka „Projekta znanstvene infrastrukture Instituta za kompleksne sustave Hrvatskog katoličkog sveučilišta“, KK.01.1.1.09.0027 od 29. lipnja 2020. godine, za rad s nepunim radnim vremenom (25 sati tjedno), uz probni rad od 6… ... Više
 • NATJEČAJ ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE ZA STUDENTSKI ISTRAŽIVAČKI RAD, ZA DOPRINOS RAZVOJU SVEUČILIŠNE ZAJEDNICE I ZA PROMICANJE KATOLIČKOG IDENTITETA SVEUČILIŠTA
  NATJEČAJ ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE ZA STUDENTSKI ISTRAŽIVAČKI RAD, ZA DOPRINOS RAZVOJU SVEUČILIŠNE ZAJEDNICE I ZA PROMICANJE KATOLIČKOG IDENTITETA SVEUČILIŠTA   I. Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za studentski istraživački rad, za doprinos razvoju sveučilišne zajednice i za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta u akademskoj godini 2019./2020. s ciljem promicanja izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišta. Sveučilište nagrađuje studente radi podizanje svijesti, promicanja izvrsnosti i poticanja zalaganja na svim područjima studentskih aktivnosti, odnosno u znanstvenom radu, u razvoju… ... Više