Natječaji

 • Obavijest o testiranju kandidata – Voditelj službe za osiguravanje kvalitete
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 14. studenog 2023. godine Temeljem Odluke KLASA: 100-01/23-02/004, URBROJ: 498-03-02-23-033 od dana 2. studenog 2023. godine, Odluke KLASA: 100-01/23-02/004, URBROJ: 498-03-02-23-034 i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA I. Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: 1. Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi, Voditelj Službe za osiguravanje kvalitete, na neodređeno vrijeme s punim… ... Više
 • Rješenje o prijmu – Marina Periša
  Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 2. Pravilnika o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/23-02/003, URBROJ: 498-03-02-01-23-008 od dana 18. svibnja 2023. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi RJEŠENJE O PRIJMU Marina Periša izabire se na radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu II. vrste – viši laborant, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj s pripadajućim koeficijentom složenosti… ... Više
 • OBAVIJEST – nastupno predavanje dr. sc. Lara Milevoj Kopčinović
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 6. studenog 2023. godine Na temelju članaka 38., 53. i 119 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje te način i sadržaj testiranja – Voditelj Službe za osiguravanje kvalitete
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 6. studenoga 2023. godine PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi, Voditelj Službe za osiguravanje kvalitete, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. Pravni izvori: - Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22) - Zakon o osiguravanju kvalitete… ... Više
 • Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje te način i sadržaj testiranja – Voditelj Odjela za projekte mobilnosti
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 6. studenoga 2023. godine PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj Odjela za projekte mobilnosti u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte, na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. Pravni izvori: - Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine,… ... Više
 • Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta – Voditelj Službe za osiguravanje kvalitete
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 6. studenoga 2023. godine OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi, Voditelj Službe za osiguravanje kvalitete, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. Opis poslova: - organizira i koordinira rad Službe - surađuje sa sastavnicama Sveučilišta drugim ustrojbenim jedinicama Sveučilištima i Odborima, posebno sa Odborom za osiguravanje kvalitete - prati i unaprjeđuje osiguravanja… ... Više
 • Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta – Voditelj Odjela za projekte mobilnosti
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 6. studenoga 2023. godine OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj Odjela za projekte mobilnosti u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte, na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. Opis poslova: ­ koordinira provedbe projekata mobilnosti ­ obavlja poslove vezane uz suradnju i potpisivanje ugovora s visokim učilištima i znanstvenim ustanovama u… ... Više
 • NATJEČAJ
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: 1. Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi, Voditelj Službe za osiguravanje kvalitete, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće stručne uvjete: - završen sveučilišni diplomski studij - najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima -… ... Više
 • OBAVIJEST – nastupno predavanje dr. sc. Nikola Anđelić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 3. studenog 2023. godine Na temelju članaka 38., 53. i 119 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • Obavijest o testiranju kandidata
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 27. listopada 2023. godine Temeljem Odluke KLASA: 100-01/23-02/004, URBROJ: 498-03-02-01-23-027 od dana 23. kolovoza 2023. godine i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA I. Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu II. vrste – viši laborant, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj, objavljenog u… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište