Natječaji

 • Opis poslova – komunikacijske znanosti, biomedicina i zdravstvo, teologija
  OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent u punom radnom vremenu (100 %), u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje komunikacijske znanosti, za izbor tri nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija, iz redova zaposlenika nastavne baze Hrvatskog katoličkog sveučilišta KBC Sestre milosrdnice, za izbor dva nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena (20… ... Više
 • Natječaj – komunikacijske znanosti, biomedicina i zdravstvo, teologija
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent u punom radnom vremenu (100 %), u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje komunikacijske znanosti, za izbor tri nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija, iz redova zaposlenika nastavne baze Hrvatskog katoličkog sveučilišta KBC Sestre milosrdnice, za izbor dva nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u… ... Više
 • Natječaj za dodjelu nagrade zaposlenicima i vanjskim suradnicima HKS-a
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 10. lipnja 2024. godine Na temelju članka 31., 85., 112. i 113. Statuta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, članka 4., 7. i 8. Pravilnika o nagrađivanju zaposlenika i vanjskih suradnika Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Odluke rektora o imenovanju Povjerenstva za dodjelu nagrada zaposlenicima i vanjskim suradnicima Hrvatskog katoličkog sveučilišta (KLASA: 080-01/24-02/01, URBROJ: 498-03-02-01-24-11 od 10. lipnja 2024. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADE ZAPOSLENICIMA I VANJSKIM SURADNICIMA HRVATSKOGA KATOLIČKOG SVEUČILIŠTA   I. Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje… ... Više
 • NASTUPNO PREDAVANJE – dr. sc. Krešimir Živković
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 14. lipnja 2024. godine Na temelju članaka 38., 53. i 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • RJEŠENJE O PRIJMU – Stjepan Horvat
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 10. lipnja 2024. godine   Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Pravilnika o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/24-02/03, URBROJ: 498-03-02-01-24-17 od dana 22. svibnja 2024. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi RJEŠENJE O PRIJMU Stjepan Horvat izabire se na radno mjesto Knjižničar u Sveučilišnoj knjižnici na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci… ... Više
 • RJEŠENJE O PRIJMU – Vedran Peruničić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 10. lipnja 2024. godine Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Pravilnika o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/24-02/03, URBROJ: 498-03-02-01-24-17 od dana 22. svibnja 2024. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi RJEŠENJE O PRIJMU Vedran Peruničić izabire se na radno mjesto Knjižničar u Sveučilišnoj knjižnici na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci –… ... Više
 • RJEŠENJE O PRIJMU – Mirta Pavić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 7. lipnja 2024. godine Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Pravilnika o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/24-02/03, URBROJ: 498-03-02-01-24-13 od dana 14. svibnja 2024. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi RJEŠENJE O PRIJMU Mirta Pavić izabire se na radno mjesto Viši savjetnik 1  u Uredu rektora na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6)… ... Više
 • RJEŠENJE O PRIJMU – Filip Boras
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 7. lipnja 2024. godine Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Pravilnika o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/24-02/03, URBROJ: 498-03-02-01-24-14 od dana 14. svibnja 2024. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi RJEŠENJE O PRIJMU Filip Boras izabire se na radno mjesto Informatički savjetnik na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj,… ... Više
 • RJEŠENJE O PRIJMU – Eva Basa
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 7. lipnja 2024. godine Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Pravilnika o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/24-02/03, URBROJ: 498-03-02-01-24-15 od dana 14. svibnja 2024. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi RJEŠENJE O PRIJMU Eva Basa izabire se na radno mjesto Savjetnik u Službi za studentska pitanja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6)… ... Više
 • OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA – Revizorski savjetnik u Uredu za unutarnju reviziju
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 7. lipnja 2024. godine OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Revizorski savjetnik u Uredu za unutarnju reviziju, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci – 1 izvršitelj. Opis poslova: - rukovodi poslovima financijske kontrole i revizije - priprema i provodi mjere za provođenje unutarnje revizije - obavlja operativne poslove unutarnje revizije - vodi poslove izrade strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište