OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Informatički savjetnik, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci – 1 izvršitelj.

Opis poslova:

  • planira aktivnosti, razvoj i održavanje lokalne mreže
  • konfigurira te održava opremu vezanu uz računalne sustave i računalno komunikacijske mreže
  • prati razvoj i vodi brigu o moderniziranju i održavanju računalnih sustava i komunikacijske mreže
  • izrađuje tehničku dokumentaciju o aktivnostima upravljanja i konfiguraciji komunikacijske mreže
  • sudjeluje u nabavi računalne opreme
  • surađuje s ostalim odjelima Službe tijekom realizacije projekata te s vanjskim ustanovama čiju opremu i programske proizvode Sveučilište koristi
  • ako je potrebno pruža pomoć sveučilišnim odjelima i fakultetima /akademijama u izvođenju nastave
  • izvještava nadređene o radu sustava u svojoj nadležnosti
  • obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu nadređenih.

 

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 2,25 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Hrvatsko katoličko sveučilište