HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Zagreb, 8. srpnja 2024. godine

Na temelju članaka 38., 53. i 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

O B A V I J E S T

dr. sc. Ljubo Runjić, pristupnik postupka za izbor naslovnog docenta, održat će

NASTUPNO PREDAVANJE

dana 8. srpnja 2024. s početkom u 10:00 sati u predavaonici B 1.3 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik postupka za izbor naslovnog docenta, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje pravo, s naslovom teme:

‘Ujedinjeni narodi i sankcije s upotrebom sile’.

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupnici postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

VODITELJICA SLUŽBE PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA

Ivona Tenšek, mag. iur.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište