Natječaji

 • Produženje natječaja za dodjelu priznanja studentima Odjela za povijest
  Odlukom Pročelnika Odjela za povijest izv. prof. dr. sc. Maria Keve od 4. ožujka 2022. godine, produžuje se rok za prijavu na Natječaj za dodjelu priznanja studentima Odjela za povijest u akademskoj godini 2020./2021. do 11. ožujka 2022. Ostali uvjeti Natječaja ostaju neizmijenjeni. Natječaju možete pristupiti na poveznici. ... Više
 • Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 3. ožujka 2022. godine     OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA     Javni službenik na položaju I. vrste - voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj računovodstva, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.   Opis poslova: - sastavlja godišnji izvještaj - završni račun - obračunava mjesečne izdatke (plaće) zaposlenika i vanjskih suradnika i sastavlja isplatne liste - sastavlja periodične… ... Više
 • Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje te sadržaj i način testiranja
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 3. ožujka 2022. godine     PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA   za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:   Javni službenik na položaju I. vrste - voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj računovodstva, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.   Pravni izvori: - Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03,… ... Više
 • NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA ODJELA ZA PSIHOLOGIJU U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.
  NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA ODJELA ZA PSIHOLOGIJU U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.   Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u tekstu: Odjel).   Raspisuje se Natječaj za dodjelu priznanja studentima Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2020./2021. za sljedeće kategorije: najbolji akademski uspjeh, najbolji diplomski rad, izniman izvannastavni angažman.   Pravo natjecanja za dodjelu priznanja imaju studenti Odjela svih godina i razina studija.   Odluku o dodjeli priznanja Odjela donosi Stručno vijeće… ... Više
 • RJEŠENJE O PRIJMU – Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe (Tajnik Sveučilišta)
  Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 133. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke, KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01/3-22-05 od dana 8. veljače 2022. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma,  rektor, prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi   RJEŠENJE O PRIJMU   Kristina Ćebetarević, mag. educ. philol. croat. et mag. paed. izabire se na radno mjesto Javni službenik na položaju I. vrste - rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe (Tajnik Sveučilišta), na neodređeno vrijeme… ... Više
 • NATJEČAJ
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:   Javni službenik na položaju I. vrste - voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj računovodstva, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.   Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - stečena visoka ili viša stručna sprema ili završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni… ... Više
 • RJEŠENJE O PRIJMU – Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi (Voditelj Odjela) u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte.
  Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 133. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke, KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01/3-22-03 od dana 12. siječnja 2022. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma,  rektor, prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi   RJEŠENJE O PRIJMU   Renato Vrebac izabire se na radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi (Voditelj Odjela) u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za… ... Više
 • ODLUKA O OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA – Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik (Stručni savjetnik) u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   KLASA: 100-01/22-03/001 URBROJ: 498-03-02-01-01-22-002   Zagreb, 24. veljače 2022. godine   Na temelju  Zakona o radu (NN 93/14,127/17,98/19), članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Izvješća Komisije za provođenja postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi   ODLUKU I. Obustavlja se  Natječaj objavljen u Narodnim novinama, 8/2022 od 19. siječnja 2022. godine, na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam… ... Više
 • ODLUKA O OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA – Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica/Voditelj računovodstva
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   KLASA: 100-01/22-03/001 URBROJ: 498-03-02-01-01-22-001   Zagreb, 24. veljače 2022. godine   Na temelju  Zakona o radu (NN 93/14,127/17,98/19), članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Izvješća Komisije za provođenja postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi   ODLUKU I. Obustavlja se  Natječaj objavljen u Narodnim novinama, 8/2022 od 19. siječnja 2022. godine, na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam… ... Više
 • OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA – TESTIRANJE KANDIDATA
  Pristupnici koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 18/2022 od 9. veljače 2022. godine, za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: 1. Javni službenik na položaju I. vrste - rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe (Tajnik Sveučilišta), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj obavještavaju se o promjeni termina pismenog testiranja koje će se održati dana 28. veljače 2022. godine u 8.30 sati u predavaonici 2 u Novoj zgradi Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica… ... Više