Natječaji

 • Rješenje o prijmu – Zdenko Plenković
  Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 138. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke, KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01-01-22-042 od dana 15. studenog 2022. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor, prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi RJEŠENJE O PRIJMU Zdenko Plenković izabire se na radno mjesto Namještenik na radnom mjestu III. Vrste – Vratar u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za pomoćne poslove, na određeno vrijeme, s… ... Više
 • Natječaj
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent u punom radnom vremenu (100 %) u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana nuklearna medicina, iz redova zaposlenika nastavne baze Hrvatskog katoličkog sveučilišta, KBC Sestre milosrdnice za… ... Više
 • Obavijest o testiranju kandidata
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 8. prosinca 2022. godine   Temeljem Odluke KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01-22-042 od dana 15. studenog 2022. godine i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA   I. Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik, Stručni savjetnik u Uredu za odnose s javnošću, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Jadranko Kovjanić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 6. prosinca 2022. godine   Na temelju članka 38., 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i Odluke Rektora Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Ankica Vasilj
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 5. prosinca 2022. godine   Na temelju članka 38., 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i Odluke Rektora Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta
  OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA     Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja u Odjelu za studente poslijediplomskih studija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.   Opis poslova:  - vodi korespondenciju iz nadležnosti Odjela - obavlja poslove vezane za studente poslijediplomskih studija - vodi evidenciju studenata poslijediplomskih studija - priprema diplome za tiskanje i sudjeluje u organizaciji promocije - zaprima… ... Više
 • Pravni izvori, način i sadržaj testiranja
  PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja u Odjelu za studente poslijediplomskih studija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.   Pravni izvori: - Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 1119/22) - Pravilnik o studijima i studiranju Hrvatskog katoličkog sveučilišta… ... Više
 • Natječaj – Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja u Odjelu za studente poslijediplomskih studija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.   Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski… ... Više
 • Izbor na više radno mjesto – prof. dr. sc. Dubravko Habek
  Odlukom Senata Hrvatskog katoličkog sveučilišta KLASA: 100-01/21-02/03,  URBROJ: 498-03-02-22-072 od dana 25. studenog 2022. godine, pokrenut je postupak izbora prof. dr. sc. Dubravka Habeka na znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, u dijelu radnog vremena (50%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i opstetricija.     ... Više
 • Pokretanje postupka izbora naslovnog nastavnika
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog naslovnog docenta, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području humanističke znanosti, znanstveno polje teologija, grana moralna teologija za izbor jednog naslovnog docenta, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina za izbor jednog naslovnog višeg asistenta, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, grana genetika, genomika i proteomika čovjeka, iz redova zaposlenika nastavne baze Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Institut Ruđer… ... Više