Natječaji

 • NATJEČAJ – Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja i Voditelj Ureda prorektora
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: 1. Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja, Odjelu za studente prijediplomskih, diplomskih i integriranih studija te polaznike, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. 2. Javni službenik na položaju I. vrste - voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (Voditelj Ureda prorektora) u Uredu prorektora,… ... Više
 • PONIŠTENJE NATJEČAJA – Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja i Voditelj ureda prorektora
  Hrvatsko katoličko sveučilište objavljuje PONIŠTENJE NATJEČAJA 1. objavljenog u Narodnim novinama broj 9/2024 od 24. siječnja 2024. godine, za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja, Odjelu za studente prijediplomskih, diplomskih i integriranih studija te polaznike, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. 2. objavljenog u Narodnim novinama broj 14/2024 od 7. veljače 2024. godine pod točkom 1., za zasnivanje radnog… ... Više
 • Rješenje o prijmu – Ana Gizdić
  Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Pravilnika o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/24-02/003, URBROJ: 498-03-02-01-24-005 od dana 7. veljače 2024. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi RJEŠENJE O PRIJMU Ana Gizdić izabire se na radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi, Voditelj Samostalnog odjela za studentski standard i potporu studentima, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz… ... Više
 • Produžen Natječaj za upis pristupnika u Program za stjecanje kompetencija nastavnika
  Rok za prijave na Natječaj za upis pristupnika u Program za stjecanje kompetencija nastavnika produžen je do kraja ovog tjedna, do nedjelje 3. ožujka 2024. u 23.59 sati! Osnovne informacije i najčešće pitanja o programu nalaze se niže, a na natječaj se možete prijaviti putem POVEZNICE. [gallery link="file" columns="2" size="large" ids="261530,261531"] ... Više
 • OBAVIJEST – nastupno predavanje – dr. sc. Petra Babić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 23. veljače 2024. godine Na temelju članaka 38., 53. i 119 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • OBAVIJEST – nastupno predavanje – dr. sc. Mirna Vuković Bobić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 23. veljače 2024. godine Na temelju članaka 38., 53. i 119 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • OBAVIJEST – nastupno predavanje – dr. sc. Saša Schmidt
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 19. veljače 2024. godine Na temelju članaka 38., 53. i 119 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • OBAVIJEST – nastupno predavanje – dr. sc. Domagoj Rašić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 23. veljače 2024. godine Na temelju članaka 38., 53. i 119 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA – nastava
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 23. veljače 2024. godine OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA 1. za izbor jednog suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent, u znanstvenom području društvene znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija 2. za izbor jednog suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent, u znanstvenom području društvene znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija Opis poslova: - sudjeluje u izvođenju dijelova nastavnog procesa na studiju odgovarajućeg područja, odnosno grupe predmeta - organizira praktični rad (seminare,… ... Više
 • NATJEČAJ – izbor u nastavi
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J 1. za izbor jednog suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent, u znanstvenom području društvene znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija 2. za izbor jednog suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent, u znanstvenom području društvene znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija 3. za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u znanstvenom području društvene znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija 4. za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište