Natječaji

 • OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 4. listopada 2023. godine OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA Javni službenik na radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik (Viši stručni savjetnik) u Uredu za odnose s javnošću, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od tri (3) mjeseca – 1 izvršitelj. Opis poslova: - prati dnevne i ostale tiskovine i priprema sažetke relevantnih članaka - organizira dio i obavlja dio poslova vezanih za odnose s javnošću - priprema izjave… ... Više
 • NATJEČAJ
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik (Viši stručni savjetnik) u Uredu za odnose s javnošću, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od tri (3) mjeseca – 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, - najmanje tri godine radnog… ... Više
 • NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA SVEUČILIŠNOG ODJELA ZA SESTRINSTVO U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023.
  NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA SVEUČILIŠNOG ODJELA ZA SESTRINSTVO U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023. Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišnog odjela za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u tekstu: Odjel). Raspisuje se Natječaj za dodjelu priznanja studentima Sveučilišnog odjela za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2022./2023. za sljedeće kategorije: najbolji akademski uspjeh ostvaren u godini studija, najbolji diplomski rad, izniman izvannastavni angažman tijekom akademske godine. Pravo natjecanja za dodjelu priznanja imaju studenti Odjela svih godina i razina studija te magistri… ... Više
 • Natječaj za dodjelu rektorove nagrade za studentski istraživački rad, za doprinos razvoju sveušilišne zajednice, za sportska postignuća i za promicanje katoličkog identiteta sveučilišta
  NATJEČAJ ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE ZA STUDENTSKI ISTRAŽIVAČKI RAD, ZA DOPRINOS RAZVOJU SVEUČILIŠNE ZAJEDNICE, ZA SPORTSKA POSTIGNUĆA I ZA PROMICANJE KATOLIČKOG IDENTITETA SVEUČILIŠTA I. Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za studentski istraživački rad, za doprinos razvoju sveučilišne zajednice, za sportska postignuća i za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta u akademskoj godini 2022./2023. s ciljem promicanja izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišta. Sveučilište nagrađuje studente radi podizanje svijesti, promicanja izvrsnosti i poticanja zalaganja na svim područjima studentskih aktivnosti, odnosno… ... Više
 • Natječaj za dodjelu rektorove nagrade za izvrsnost tijekom sveučilišnog prijediplomskog studija
  NATJEČAJ ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE ZA IZVRSNOST TIJEKOM SVEUČILIŠNOG PRIJEDIPLOMSKOG STUDIJA I. Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade sveučilišnim prvostupnicima za izvrsnost tijekom sveučilišnog  prijediplomskog studija, koji su sveučilišni prijediplomski studij završili u akademskoj godini 2022./2023. Cilj nagrade je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišta. II. Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju sveučilišni prvostupnici koji su sveučilišni prijediplomski studij završili u akademskoj godini 2022./2023. III. Odluku o dodjeli Rektorove nagrade donosi Rektor, na prijedlog Povjerenstva za provođenje… ... Više
 • Natječaj za dodjelu rektorove nagrade za izvrsnost tijekom sveučilišnog diplomskog studija
  NATJEČAJ ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE ZA IZVRSNOST TIJEKOM SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA I. Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade magistrima struke za izvrsnost tijekom sveučilišnog diplomskog studija, koji su diplomski sveučilišni studij završili u akademskoj godini 2022./2023. Cilj nagrade je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišta. II. Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju sveučilišni magistri struke koji su sveučilišni diplomski studij završili u akademskoj godini 2022./2023. III. Odluku o dodjeli Rektorove nagrade donosi Rektor, na prijedlog Povjerenstva za… ... Više
 • NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA SVEUČILIŠNOG ODJELA ZA SOCIOLOGIJU U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023.
  NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA SVEUČILIŠNOG ODJELA ZA SOCIOLOGIJU U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023. Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata  Sveučilišnog odjela za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u tekstu: Odjel). Raspisuje se Natječaj za dodjelu priznanja studentima Sveučilišnog odjela za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2022./2023.za sljedeće kategorije: najbolji akademski uspjeh ostvaren u godini studija, najbolji diplomski rad, izniman izvannastavni angažman tijekom akademske godine. Pravo natjecanja za dodjelu priznanja imaju studenti Odjela svih godina i razina studija te magistri sociologije… ... Više
 • Natječaj za upis polaznika u Program za stjecanje kompetencija nastavnika
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE raspisuje NATJEČAJ za upis polaznika u Program za stjecanje kompetencija nastavnika Hrvatsko katoličko sveučilište na osnovu čl. 57. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluke Senata Sveučilišta izvodi Program za stjecanje kompetencija nastavnika (pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje). Program je namijenjen polaznicima koji su stekli određenu kvalifikaciju završavanjem 6. ili 7. obrazovne razine sukladno Zakonu o HKO-u i koji namjeravaju raditi ili su dobili zaposlenje u odgojno-obrazovnoj instituciji, te polaznicima koji su stekli određenu kvalifikaciju završavanjem obrazovne razine 4.1., 4.2 i/ili 5. sukladno… ... Više
 • OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 31. kolovoza 2023. godine Temeljem Odluke KLASA: 100-01/23-02/004, URBROJ: 498-03-02-01-23-026 od dana 23. kolovoza 2023. godine i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA I. Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na položaju I. vrste - voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (Voditelj Ureda prorektora) u Uredu prorektora, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom… ... Više
 • OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 31. kolovoza 2023. godine Temeljem Odluke KLASA: 100-01/23-02/004, URBROJ: 498-03-02-01-23-027 od dana 23. kolovoza 2023. godine i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA I. Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu II. vrste – viši laborant, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj, objavljenog u… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište