Natječaji

 • NASTUPNO PREDAVANJE – dr. sc. Danko Špoljarić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 17. svibnja 2024. godine Na temelju članaka 38., 53. i 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • NASTUPNO PREDAVANJE – dr. sc. Gregori Graovac
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 17. svibnja 2024. godine Na temelju članaka 38., 53. i 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • RJEŠENJE O PRIJMU – Dubravka Škrbec
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 15. svibnja 2024. godine Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Pravilnika o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/24-02/03, URBROJ: 498-03-02-01-01-24-12 od dana 16. travnja 2024. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi RJEŠENJE O PRIJMU Dubravka Škrbec izabire se na radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu IV. vrste – Čistač - spremač u Odsjeku za pomoćne poslove, Odjelu za opće… ... Više
 • PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA – Savjetnik u Službi za studentska pitanja
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 15. svibnja 2024. godine PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Savjetnik u Službi za studentska pitanja, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci – 1 izvršitelj. Pravni izvori: - Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22) - Pravilnik o studijima i studiranju Hrvatskog katoličkog sveučilišta -… ... Više
 • PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA – Knjižničar u Sveučilišnoj knjižnici
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 15. svibnja 2024. godine PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Knjižničar u Sveučilišnoj knjižnici, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci – 2 izvršitelja. Pravni izvori: - Tadić, K. Rad u knjižnici: priručnik za knjižničare: Signiranje, tehnička obradba i smještaj knjižnične građe) (http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/pog5.htm#3) Stručna obradba knjižnične građe (http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/pog4.htm#5) - Univerzalna… ... Više
 • PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA – Suradnik u Uredu prorektora
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 15. svibnja 2024. godine PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Suradnik u Uredu prorektora, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci – 1 izvršitelj. Pravni izvori: - Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22) - Statut Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti… ... Više
 • PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA – Viši savjetnik 1 u Uredu rektora
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 15. svibnja 2024. godine PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Viši savjetnik 1 u Uredu rektora, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci – 1 izvršitelj. Pravni izvori: - Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22) - Statut Hrvatskog katoličkog sveučilišta Testiranje se sastoji od provjere… ... Više
 • PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA – Informatički savjetnik
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 15. svibnja 2024. godine PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Informatički savjetnik, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci – 1 izvršitelj. Pravni izvori: - Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22) (članci 11., 12., 13., 37., 44., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64.,… ... Više
 • OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA – asistent (sociologija) – projekt BrAIn
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 15. svibnja 2024. godine OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA Suradnik na suradničkom radnom mjestu asistent, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, za rad na projektu Podrška primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju - BrAln na temelju partnerskog sporazuma Partnerski sporazum o sudjelovanju na pripremi i provedbi projekta Podrška primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju – BrAin u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., na određeno vrijeme od 6 godina. Opis poslova: - pomaže u… ... Više
 • OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA – Knjižničar u Sveučilišnoj knjižnici
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 15. svibnja 2024. godine OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Knjižničar u Sveučilišnoj knjižnici, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci – 2 izvršitelja. Opis poslova: - omogućava korištenje izvora informacija u prostorijama Sveučilišne knjižnice, kao i - pribavljanje i pružanje općih i stručnih informacija - prikuplja zahtjeve korisnika u vezi s knjižničnom građom (priprema popise za deziderate) - ažurira statističke… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište