PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA

 

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Informatički savjetnik, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci – 1 izvršitelj.

Pravni izvori:

– Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22) (članci 11., 12., 13., 37., 44., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 67., 68., 70., 74.)

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja):

  • provjere znanja iz područja za koje je naveden opis poslova iz Natječaja,
  • provjere znanja stranog jezika,
  • provjere znanja rada na računalu,

 

i razgovora (intervju) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina (pisanom dijelu testiranja).

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

Hrvatsko katoličko sveučilište