Natječaji

 • Obavijest o testiranju kandidata.
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 28. lipnja 2022. godine   Temeljem Odluke KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01-22-021 od dana 6. lipnja 2022. godine i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA   I. Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik, Stručni savjetnik u Samostalnom odjelu za osiguranje kvalitete, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz… ... Više
 • ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA
  Hrvatsko katoličko sveučilište objavljuje ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA koji je objavljen u Narodnim novinama broj 18/2022, od dana 9. veljače 2022. godine pod točkom 5. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u interdisciplinarnom području znanosti: pedagogija (društvene znanosti) i teologija (humanističke znanosti), znanstveno polje kognitivna znanost. Točka 5. mijenja se na način da se dio Natječajnog teksta briše i to „ znanstveno polje kognitivna znanost“ slijedom čega točka 5. Natječaja glasi: „za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent… ... Više
 • Natječaj
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent, u punom radnom vremenu (100 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, sukladno dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja. Pristupnici Natječaja moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne… ... Više
 • Opis poslova i podaci o plaći
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 10. lipnja 2022. godine     OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA   Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik, Stručni savjetnik u Samostalnom odjelu za osiguranje kvalitete, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.   Opis poslova: - sudjeluje u pripremi Plana vrednovanja kvalitete Sveučilišta godišnje i višegodišnje - sudjeluje u praćenju izvršavanja Plana vrednovanja osiguranja kvalitete Sveučilišta - sudjeluje… ... Više
 • Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje te sadržaj i način testiranja
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 10. lipnja 2022. godine     PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik, Stručni savjetnik u Samostalnom odjelu za osiguranje kvalitete, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.   Pravni izvori: - Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj… ... Više
 • Natječaj
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik, Stručni savjetnik u Samostalnom odjelu za osiguranje kvalitete, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.   Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, - najmanje tri… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Vedran Hostić, dr. med.
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 9. lipnja 2022. godine   Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga… ... Više
 • Rješenje o prijmu
      Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 135. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke, KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01-01-22-017 od dana 25. travnja 2022. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma,  rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi     RJEŠENJE O PRIJMU   Dorotea Valečić izabire se na radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, Stručni suradnik u Službi za poslove studija; Odjel za administrativno-tehničku potporu izvođenja studija,… ... Više
 • Rješenje o prijmu
  Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 135. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke, KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01-01-22-017 od dana 25. travnja 2022. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma,  rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi     RJEŠENJE O PRIJMU   Tea Omrčen izabire se na radno mjesto Javni službenik na položaju I. vrste - voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj Odjela za primjenu ECTS bodova i priznavanje inozemnih visokoškolskih… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Marina Raguž, dr. med.
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 7. lipnja 2022. godine   Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga… ... Više