Natječaji

 • Nastupno predavanje – dr. sc. Čedna Tomasović – Lončarić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 22. studenog 2022. godine   Na temelju članka članaka 1., 109., 112., 121. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/2022), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i Odluke Rektora… ... Više
 • Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 23. studenog 2022. godine     OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA     Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik, Stručni savjetnik u Uredu za odnose s javnošću, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.   Opis poslova: - priprema plan i koordinira aktivnosti izdavačke djelatnosti - prima i pregledava pristigle rukopise - administrira poslove Odbora za izdavačku djelatnost -… ... Više
 • Pravni izvori, način i sadržaj testiranja
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 23. studenog 2022. godine     PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU PRISTUPNIKA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA   za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:   Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik, Stručni savjetnik u Uredu za odnose s javnošću, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.   Pravni izvori: - Zakon medijima (Narodne novine, broj 59/04, 84/11, 81/13) - Kodeks… ... Više
 • NATJEČAJ
    Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:   Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik, Stručni savjetnik u Uredu za odnose s javnošću, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.   Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće stručne uvjete: - završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij -… ... Više
 • Obustava postupka natječaja
    Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Izvješća Komisije za provođenja postupka prijma, prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta donosi   ODLUKU O OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA   I. Obustavlja se provedba postupka Natječaja objavljenog u Narodnim novinama, 126/2022 od 28. listopada 2022. godine, na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam na radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Snježana Čužić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 17. studenog 2022. godine   Na temelju članka članaka 1., 109., 112., 121. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/2022), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i Odluke Rektora… ... Više
 • Obavijest o testiranju kandidata.
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 9. studenog 2022. godine   Temeljem Odluke KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01-22-026 od dana 4. srpnja 2022. godine i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA   I. Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja u Odjelu za studente poslijediplomskih studija, na određeno vrijeme… ... Više
 • Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta
  Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja u Odjelu za studente poslijediplomskih studija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.   Opis poslova:  - vodi korespondenciju iz nadležnosti Odjela - obavlja poslove vezane za studente poslijediplomskih studija - vodi evidenciju studenata poslijediplomskih studija - priprema diplome za tiskanje i sudjeluje u organizaciji promocije - zaprima zamolbe studenata poslijediplomskih studija - priprema potvrde i uvjerenja iz… ... Više
 • Pravni izvori, način i sadržaj testiranja
  PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja u Odjelu za studente poslijediplomskih studija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.   Pravni izvori: - Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 1119/22) - Pravilnik o studijima i studiranju Hrvatskog katoličkog sveučilišta… ... Više
 • Nastupno predavanja – dr. sc. Bernard Kaić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 7. studenog 2022. godine   Na temelju članka članaka 1., 109., 112., 121. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/2022), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i Odluke Rektora… ... Više