Natječaji

 • OBAVIJEST – nastupno predavanje – dr. sc. Damir Važanić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 15. travnja 2024. godine Na temelju članaka 40. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću O… ... Više
 • OBAVIJEST – nastupno predavanje – dr. sc. Tomislav Šipić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 8. travnja 2024. godine Na temelju članaka 38., 53. i 119 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • OBAVIJEST – nastupno predavanje – dr. sc. Ivan Zeljković
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 8. travnja 2024. godine Na temelju članaka 38., 53. i 119 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • OBAVIJEST – nastupno predavanje – dr. sc. Maja Brekalo
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 4. travnja 2024. godine Na temelju članaka 40. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću O… ... Više
 • OBAVIJEST – nastupno predavanje – dr. sc. Dominik-Borna Ćepulić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 4. travnja 2024. godine Na temelju članaka 40. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću O… ... Više
 • OBAVIJEST- nastupno predavanje – dr. sc. Tomislav Krpan
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 4. travnja 2024. godine Na temelju članaka 40. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću O… ... Više
 • OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA – Radnik III. vrste (Vratar)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 3. travnja 2024. godine OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA Javni službenik na radnom mjestu III. vrste – Radnik III. vrste (Vratar) u Odsjeku za pomoćne poslove, Odjelu za opće poslove u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od jednog mjeseca – 1 izvršitelj. Opis poslova: - nadzire ulaz i izlaz iz zgrade - čuva ključeve svih prostorija u zgradi - tijekom i po… ... Više
 • NATJEČAJ – Radnik III. vrste (Vratar)
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu III. vrste – Radnik III. vrste (Vratar) u Odsjeku za pomoćne poslove, Odjelu za opće poslove u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od jednog mjeseca – 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici za radno mjesto trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završena srednja stručna… ... Više
 • PONIŠTENJE NATJEČAJA – Tajnik Sveučilišta
  Hrvatsko katoličko sveučilište objavljuje PONIŠTENJE NATJEČAJA objavljenog u Narodnim novinama broj 25/2024 od 1. ožujka 2024. godine, za izbor Javnog službenika na radnom mjestu I. vrste – rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe – Tajnik Sveučilišta, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.   PROREKTOR ZA ORGANIZACIJU I POSLOVANJE prof. dr. sc. Gordan Črpić ... Više
 • RJEŠENJE O PRIJMU – Martina Pavić
  Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Pravilnika o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/24-02/003, URBROJ: 498-03-02-01-24-7 od dana 14. veljače 2024. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi RJEŠENJE O PRIJMU   Martina Pavić izabire se na radno mjesto Voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj Ureda sveučilišnog odjela (prema novoj Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište