Natječaji

 • NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2016./2017.
  NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2016./2017.   Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2016./2017.   Hrvatsko katoličko sveučilište (u daljnjem tekstu: Sveučilište) u okviru Erasmus+ programa, objavljuje Natječaj (u daljnjem tekstu: Natječaj) u svrhu dodjeljivanja financijske potpore za sufinanciranje studijskog boravka studenata Sveučilišta na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u akademskoj godini 2016./2017.     Važeće razdoblje i trajanje mobilnosti   Studijski boravak moguće je ostvariti od 1.… ... Više
 • NATJEČAJ
    N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redoviti profesor iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje fizika; za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati:   životopis presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva… ... Više
 • PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje:   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA   objavljenog u Narodnim novinama broj 2/2016 od 5. siječnja 2016. godine, pod točkom 5: za izbor dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo.       ... Više
 • OBAVIJEST
  Pristupnici koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u NN br. 19/2016 od 2. ožujka 2016. godine za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: -Voditelj Ureda prorektora na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme privremene nesposobnosti za rad) s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj/ica obavještavaju se o promjeni dvorane u kojoj će se provesti pisano testiranje koje će se održati dana 22. ožujka 2016. godine u 17 h, u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, i to u dvorani IV.   ... Više
 • OBAVIJEST
  Pristupnici koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u NN br. 19/2016 od 2. ožujka 2016. godine za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: - Voditelj Ureda prorektora na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme privremene nesposobnosti za rad) s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj/ica obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 22. ožujka 2016. godine u 17 h, u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, dvorana VII.   Testiranje se sastoji od provjere:   -           poznavanja Ustava RH,… ... Više
 • NATJEČAJ
    N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u interdisciplinarnom znanstvenom području, polje politologija i povijest; za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u području biomedicine i zdravstva, polje… ... Više
 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Voditelj Ureda prorektora na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme privremene nesposobnosti za rad) s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj/ica. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog područja, – najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – poznavanje jednoga svjetskog jezika, – poznavanje rada na osobnom računalu.… ... Više
 • Natječaj (5. siječnja)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE ZAGREB, Ilica 242   Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J za izbor: jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana anatomija; jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje; jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija; jednog suradnika… ... Više
 • OBAVIJEST – Pristupnici koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u NN br. 132/2015
  OBAVIJEST Pristupnici koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u NN br. 132/2015 od 4. prosinca 2015. godine za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: - stručni suradnik na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj/ica obavješćuju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 22. prosinca 2015. godine u 8 h, u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, dvorana I. Testiranje se sastoji od provjere: -           poznavanja Ustava RH, -           poznavanja Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,… ... Više
 • Natječaj za mobilnost osoblja Erasmus+
  Na osnovu Ugovora o dodjeli financijske potpore i Dodatka br. 1 Ugovoru broj: 2014-1-HR01-KA103-000044 i Ugovora broj: 2015-1-HR01-KA103-012763, te sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje NATJEČAJza mobilnost nastavnog osoblja u svrhu podučavanja te za mobilnost nenastavnog osoblja u svrhu osposobljavanja u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2015./2016. Aktivnost u okviru Natječaja odnosi se na akademsku godinu 2015./2016., a realizira se u razdoblju od 01. lipnja 2015. do 30. lipnja 2016. godine. Rok za prijavu: 15.… ... Više