HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 25. studenoga 2021. godine

 

 

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

 

Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte, na određeno vrijeme do 28. veljače 2022. godine, odnosno do završetka ,,Projekta znanstvene infrastrukture Instituta za kompleksne sustave Hrvatskog katoličkog sveučilišta”, KK.01.1.1 .09.0027 od 29, lipnja 2020. godine, za rad s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.

 

 

Opis poslova:

– sudjeluje u pripremi projektnih prijava za znanstvene i stručne projekte Sveučilišta za financiranje iz zaklada, Europskih strukturnih i investicijskih fondova, programa Obzor 2020 i drugih izvora financiranja;

– sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije;

– vodi evidenciju o projektima u tijeku;

– administrira poslove Odbora za znanost;

– sudjeluje u realizaciji znanstvenih, stručnih i ostalih projekata;

– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja Odjela i voditelja Službe

 

Podatci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,115 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.