Natječaji

 • Nastupno predavanje – dr. sc. Maroje Višić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 31. kolovoza 2021. godine Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Mateja Plenković
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 31. kolovoza 2021. godine Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Ivan Krešimir Lukić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 31. kolovoza 2021. godine Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za… ... Više
 • NATJEČAJ za upis polaznika u Program za stjecanje kompetencija nastavnika
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE  raspisuje NATJEČAJ za upis polaznika u Program za stjecanje kompetencija nastavnika Hrvatsko katoličko sveučilište na osnovu čl. 76 a. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluke Senata Sveučilišta izvodi Program za stjecanje kompetencija nastavnika  (pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje). Program je namijenjen polaznicima koji su stekli određenu kvalifikaciju završavanjem 6. ili 7. obrazovne razine sukladno Zakonu o HKO-u i koji namjeravaju raditi ili su dobili zaposlenje u odgojno-obrazovnoj instituciji, te polaznicima koji su stekli određenu kvalifikaciju završavanjem obrazovne razine 4.1., 4.2 i/ili 5.… ... Više
 • NATJEČAJ – nastava
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, u dijelu radnog vremena 50% (zamjena za privremeno odsutnu zaposlenicu); za reizbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni… ... Više
 • OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA – stručni referent
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 16. srpnja 2021. godine   Temeljem Odluke, KLASA: 100-01/21-05/01, URBROJ: 498-03-02-01/2-21-04 i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA     Testiranje (razgovor/intervju) kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na radnom mjestu III. vrste – stručni referent/ Stručni referent u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za tehničke poslove, na neodređeno… ... Više
 • NATJEČAJ – Asistent
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Na temelju Obavijesti Hrvatske zaklade za znanost o rezultatima vrednovanja prijave na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02) od 28. svibnja 2021. godine, KLASA: 003-21/21-02/01, URBROJ: 1-03/02-22-1 te Odluke Senata Hrvatskog katoličkog sveučilišta   Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistent, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija ili znanstveno polje… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Tihana Bagić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 8. srpnja 2021. godine   Na temelju članka 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga… ... Više
 • NATJEČAJ – asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, na projektu UIP-2019-04-7547 Digitalna tehnologija u obitelji: obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 ZAGREB   Na temelju Obavijesti Hrvatske zaklade za znanost o rezultatima vrednovanja prijave na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02) od 28. svibnja 2021. godine, KLASA: 003-21/21-02/01, URBROJ: 1-03/02-22-1 te Odluke Senata Hrvatskog katoličkog sveučilišta od 9. lipnja 2021. godine, KLASA: 100-01/21-02/03, URBROJ: 498-03-01-02/2-21-06:   Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistent, znanstveno… ... Više
 • Natječaj-nastava
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, grana posebne sociologije; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorad i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti,… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište