Natječaji

 • NATJEČAJ
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filozofija, grana bioetika Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.   Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis znanstvenih i stručnih radova, uvjerenje… ... Više
 • Natječaj
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanrednog profesora u interdisciplinarnom znanstvenom području, polje geografija/društvena geografija (demografija); za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u interdisciplinarnom znanstvenom području, polje politologija i povijest; za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene… ... Više
 • Obavijest
  Kandidati koji nisu pravovremeno podnijeli urednu prijavu te koji ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 58/2016 za radna mjesta voditelj Ureda u Uredu za projekte, infrastrukturne projekte i razvoj, viši stručni referent (tajnik) u Odjelu za pravne, kadrovske i poslove studija, stručni suradnik u Odsjeku za preddiplomski i diplomski studij i arhivist u Odsjeku za arhivu tijekom današnjeg dana zaprimit će elektroničkom poštom (molimo provjerite i „spam“) i preporučenom poštom obavijest o istome. Ostale kandidate, koji ispunjavaju uvjete, pozivamo da pristupe testiranju… ... Više
 • OBAVIJEST O PISMENOM TESTIRANJU
  Pristupnici koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 58/2016 od 24. lipnja 2016. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 11. srpnja 2016. godine u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, prema sljedećem rasporedu:   voditelj Ureda u Uredu za projekte, infrastrukturne projekte i razvoj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj, dvorana broj V u 10 sati, viši stručni referent (tajnik) u Odjelu za pravne, kadrovske i poslove studija na neodređeno… ... Više
 • Odluka o odabiru kandidata za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus + programa u akademskoj godini 2016./2017.
  Odluka   ... Više
 • NATJEČAJ
    za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistenta i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, grana komunikologija; za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filozofija, grana bioetika; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom… ... Više
 • NATJEČAJ
    Voditelj Ureda u Uredu za projekte, infrastrukturne projekte i razvoj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, – najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rada na znanstvenim i stručnim projektima, - poznavanje dvaju svjetskih jezika (obvezan engleski jezik), – poznavanje rada na osobnom računalu. Viši stručni referent (tajnik) u Službi za stručno administrativne i… ... Više
 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u dijelu radnog vremena (30%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i opstetricija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u dijelu radnog vremena (20%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i opstetricija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto… ... Više
 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika; za izbor jednog… ... Više
 • NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2016./2017.
  NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2016./2017.   Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2016./2017.   Hrvatsko katoličko sveučilište (u daljnjem tekstu: Sveučilište) u okviru Erasmus+ programa, objavljuje Natječaj (u daljnjem tekstu: Natječaj) u svrhu dodjeljivanja financijske potpore za sufinanciranje studijskog boravka studenata Sveučilišta na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u akademskoj godini 2016./2017.     Važeće razdoblje i trajanje mobilnosti   Studijski boravak moguće je ostvariti od 1.… ... Više