HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

KLASA: 100-01/22-03/001

URBROJ: 498-03-02-01-01-22-001

 

Zagreb, 24. veljače 2022. godine

 

Na temelju  Zakona o radu (NN 93/14,127/17,98/19), članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Izvješća Komisije za provođenja postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi

 

ODLUKU

I.

Obustavlja se  Natječaj objavljen u Narodnim novinama, 8/2022 od 19. siječnja 2022. godine, na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam službenika na radno mjesto Hrvatskog katoličkog sveučilišta:

 

Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica/Voditelj računovodstva, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.

II.

Postupak provedbe Natječaja za prijam na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se   budući da ni jedan pristupnik Natječaja nije pristupio provedenom testiranju.

 

III.

Ova Odluka bit će objavljena na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                                                            REKTOR

                                                                                                 prof. dr. sc. Željko Tanjić