Natječaji – projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Aktivni natječaji

Javni poziv za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti za 2023. godinu
Vijeće za elektroničke medije objavilo je javni poziv za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti za 2023. godinu. Pravo podnošenja prijave imaju svi fakulteti, instituti, obrazovne ustanove, udruge i ostale pravne osobe koje razvijaju i rade projekte vezane uz medijsku pismenost, a rok za podnošenje prijava je 15. prosinca 2022. Svi uvjeti za podnošenje prijava nalaze se na: https://www.aem.hr/vijesti/javni-poziv-za-sufinanciranje-projekata-na-temu-poticanja-medijske-pismenosti-3/. Ovim pozivom upućuje se poziv za prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata, manifestacija, seminara, konferencija, radionica, pripreme i/ili izrade edukacijskih...

Pročitaj više >

Natječaj za COFUND projektne prijedloge za 2022. godinu u okviru djelovanja Marie Sklodowska-Curie.
Otvoren je poziv na natječaj za COFUND projektne prijedloge za 2022. godinu u okviru djelovanja Marie Sklodowska-Curie MSCA COFUND omogućava sufinanciranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih novih ili postojećih doktorskih i postdoktorskih programa mobilnosti s ciljem širenja MSCA načela na institucionalnu razinu, s posebnim naglaskom na unapređenjem potencijala i karijera istraživača. Natječaj (mono-beneficiary, odnosno jedan prijavitelj) prijavljuju organizacije iz EU ili pridruženih članica Obzor Europa programa. Projektni prijedlozi mogu pokrivati sve istraživačke discipline (”bottom-up” pristup). U iznimnim slučajevima programi se mogu usredotočiti...

Pročitaj više >