Projekt Hrvatskoga katoličkog sveučilišta Razvoj novog modela stjecanja kliničkih vještina provedbom stručne prakse na studiju sestrinstva među odabranim je projektima koji će biti financirani u okviru poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.1.1.04 Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju. Odlukom od 17. veljače određeno je da će projekt biti financiran u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova u visini 3. 387.404, 22 kn.

Partneri na projektu su Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“ iz Zagreb, Opća bolnica Karlovac i Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ iz Siska. Riječ je o projektu koji će omogućiti unaprjeđenje kvalitete stručne prakse uvođenjem dvaju novih modela prakse. Model multicentrične medicinske edukacije (engl. distributed medical education – DME) zasniva se na decentraliziranom modelu edukacije izvan isključivo tercijarnih zdravstvenih ustanova i daje bolji uvid u zdravstvene potrebe stanovništva. Modelom kontinuirane integrirane prakse (engl. longitudinal integrated clerkship – LIC) studenti će biti u kontaktu s pacijentom kroz cijeli proces liječenja i rehabilitacije od prvoga posjeta zdravstvenoj ustanovi pa nadalje.

Uvođenjem novih modela stručne prakse žele se povećati kompetencije studenata koje nije moguće ostvariti praksom koja se većinom odvija u zdravstvenim ustanovama tercijarne razine. Projekt, osim što će unaprijediti kvalitetu stručne prakse, također bi trebao ojačati kompetencije osoblja za razvoj novih modela učenja te omogućiti još bolju suradnju projektnih partnera.

Svečanost potpisivanja i dodjele ugovora u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju financiranog  iz Europskog socijalnog fonda (ESF), Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ održala se u ponedjeljak, 9. ožujka 2020. u prostorijama Ministarstava znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Ugovore su dobitnicima uručili prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, gosp. Mile Živčić i savjetnik ministra rada i mirovinskoga sustava, gosp. Vicko Mardešić. U ime Hrvatskog katoličkog sveučilišta Ugovor je potpisao prof. dr sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta.