U petak, 7. svibnja 2021. održan je na Hrvatskom katoličkom sveučilištu s ravnateljima bolnica uključenih u projekt „Razvoj novog modela stjecanja kliničkih vještina provedbom stručne prakse na studiju sestrinstva“.

Sastanku su nazočili ravnatelj Opće bolnice Karlovac Nikša Antica, dipl.iur, univ.mag.admin.sanit., iz Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ iz Siska pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Danijela Škvorc, mag. med. techn., pomoćnik ravnatelja za kvalitetu Marin Repustić, dip. med. techn., i doc. dr. sc. Elvira Lazić Mosler, dok je iz Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice prisutna bila Željka Benceković, mag. med. techn. S Hrvatskog katoličkog sveučilišta sastanku su prisustvovali prorektor za znanost prof. dr. sc. Roberto Antolović, voditeljica projekta i pročelnica Odjela za sestrinstvo izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak, doc. dr. sc. Mate Car, predavači Vesna Mijoč, mag. med. techn. i Marin Čargo, mag. med. techn. te tajnica Odjela za sestrinstvo Nikolina Kanić, mag. Pol.

Prorektor prof. dr. sc. Roberto Antolović pozdravio je prisutne u ime rektora prof. dr. sc. Željka Tanjića i u svoje ime.  Tijekom sastanka pročelnica Odjela za sestrinstvo, te ujedno i voditeljica projekta „Razvoj novog modela stjecanja kliničkih vještina provedbom stručne prakse na studiju sestrinstva“, izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak izvijestila je prisutne o razvojnim fazama i napretku projekta te njegovu implementaciju u partnerskim ustanovama. U nastavku su  Marin Čargo i Vesna Mijoč predstavili rad Kabineta vještina,  aplikaciju za e-knjižicu kliničkih vještina  i OSKI ispit (objektivno strukturirani klinički ispit) koji se provodi na studiju sestrinstva. OSKI ispit po prvi puta je organiziran zahvaljujući Katalogu kliničkih vještina koji je pripremljen u sklopu ovog projekt. Sastanak je završio razgledom Sveučilišta i Kabineta vještina Odjela za sestrinstvo.

O projektu:

Ovaj projekt usmjeren je na unaprjeđenje kvalitete stručne prakse, jačanje kompetencija osoblja za razvoj modela učenja kroz rad te provedbu stručne prakse na studiju sestrinstva kroz suradnju projektnih partnera. Iako se stručna praksa na studiju sestrinstva na HKS-u odvija na zdravstvenim ustanovama svih razina (primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj),većina radnog opterećenja stručne prakse odnosi se na zdravstvene ustanove na tercijarnoj razini. Projekt je počeo s izvedbom u ožujku 2020. i traje do ožujka 2023., a financira se iz  Europski socijalni fonda. 

Partneri projekta su Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Opća bolnica „dr. Ivo Pedišić“, Sisak i Opća bolnica Karlovac.