Kao što je i najavljeno, studenti studija Sestrinstvo su u okviru projekta “Razvoj novog modela stjecanja kliničkih vještina provedbom stručne prakse na studiju sestrinstva” ukupne vrijednosti 3.387.404,22 kn koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda, od 21. lipnja krenuli na stručnu praksu u Općoj bolnici u Karlovcu te u Općoj bolnici “Dr. Ivo Pedišić” u Sisku. Polazak je bio u ranim jutarnjim satima ispred našeg Sveučilišta.

Ovakvom organizacijom kliničke nastave, pilotiramo dva nova modela stručne prakse:
1) Model multicentrične medicinske edukacije (engl. distributed medical education – DME) – koji se zasniva na decentraliziranom modelu edukacije izvan isključivo tercijarnih zdravstvenih ustanova i daje bolji uvid u zdravstvene potrebe stanovništva, i

2) Model kontinuirane integrirane prakse (engl. longitudinal integrated clerkship – LIC) – tijekom kojeg će studenti biti u kontaktu s pacijentom kroz cijeli proces liječenja i rehabilitacije od prvog posjeta zdravstvenoj ustanovi pa nadalje.

Uvođenjem novih modela stručne prakse želimo povećati kompetencije studenata koje nije moguće ostvariti praksom koja se većinom odvija u zdravstvenim ustanovama tercijarne razine.

S

Studente su u bolnicama dočekali mentori koji su ih odmah uključili u proces rada.  

S obzirom na jako intenzivan raspored vježbi, studenti imaju malo slobodnog vremena, ali i to malo slobodnog vremena kojeg imaju koriste ga za upoznavanje grada Karlovca koji im je domaćin i tražeći osvježenje na  obalama njegovih zelenih rijeka.

Našim studentima želimo sretan rad i da steknu puno znanja i vještina koje su im potrebne za profesionalni razvoj, ali i da ponesu lijepa sjećanja sa stručne prakse koja se po prvi puta organizira na ovaj način.