Studenti Odjela za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta u u okviru projekta “Razvoj novog modela stjecanja kliničkih vještina provedbom stručne prakse na studiju sestrinstva”  započeli su stručnu praksu  koja se održava u razdoblju od 4. prosinca do 19. prosinca 2022.u Općoj bolnicu Karlovac i u Općoj bolnicu “Dr. Ivo Pedišić” u Sisku.
Studenti su na praksu krenuli iz Zagreba, a ispratile su ih voditeljica projekta i pročelnica Odjela za sestrinstvo izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak i predavačica na Odjelu za sestrinstvo Vesna Mijoč, mag. med. techn.

Ovakvom organizacijom kliničke nastave započinju dva nova modela stručne prakse: model multicentrične medicinske edukacije (engl. distributed medical education – DME) koji se zasniva na decentraliziranom modelu edukacije izvan isključivo tercijarnih zdravstvenih ustanova i daje bolji uvid u zdravstvene potrebe stanovništva i model kontinuirane integrirane prakse (engl. longitudinal integrated clerkship – LIC) – tijekom kojeg će studenti biti u kontaktu s pacijentom kroz cijeli proces liječenja i rehabilitacije od prvog posjeta zdravstvenoj ustanovi pa nadalje.

Uvođenjem novih modela stručne prakse želi se povećati kompetencije studenata koje nije moguće ostvariti praksom koja se većinom odvija u zdravstvenim ustanovama tercijarne razine. 

Projekta “Razvoj novog modela stjecanja kliničkih vještina provedbom stručne prakse na studiju sestrinstva” ukupne vrijednosti 3.387.404,22 kn financira se iz Europskog socijalnog fonda.