U sklopu projekta „Razvoj novog modela stjecanja kliničkih vještina provedbom stručne prakse na studiju Sestrinstva“ održana je u ponedjeljak 21. studenoga 2022. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu edukacija mentora koja je nastavak edukacije provedene u lipnju 2021. godine.

Mentorima su tijekom edukacije predavanja održali Damjan Abou Aldan, mag. phil., mag. med. techn. koji je govorio o metodičkim preporukama za kliničku nastavu. dr. sc. Višnja Pranjić govorila je o ishodima učenja, dok je izv. prof. dr. sc. Marijana Neuberg okupljenima govorila o procjeni zadovoljstva studenata i mentora stručnom praksom te kako studente i mentore motivirati za istu. Uslijedila je rasprava među mentorima i predavačima. Na kraju su mentori imali priliku vrednovati  program  edukacije, ali i same predavače.  

Edukaciji su prisustvovali mentori iz zagrebačkih bolnica i ustanova, dok su mentori iz Karlovca i Siska edukaciji prisustvovali na daljinu putem platforme MS Teams.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište