HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Zagreb, 9. veljače 2024. godine

Na temelju članaka 38., 53. i 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

O B A V I J E S T

dr. sc. Jeronim Dorotić, pristupnik postupka za izbor docenta, održat će

NASTUPNO PREDAVANJE

dana 20. veljače 2024. godine (utorak) s početkom u 15:00 sati u Predavaonici B 1.2, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik postupka za izbor docenta u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne društvene znanosti, s naslovom teme:

„Krajobrazne politike i njihova uloga u izgradnji identiteta EU“.

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

TAJNICA SVEUČILIŠTA
Kristina Ćebetarević, mag. educ. philol. croat. et mag. paed.

Hrvatsko katoličko sveučilište