Natječaji

 • Obavijest – nastupno predavanje dr. sc. Snježana Mališa
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 23. lipnja 2023. godine Na temelju članaka 38., 40. i 119 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA – Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – izvanredni profesor, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 21. lipnja 2023. godine OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – izvanredni profesor, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom– 1 izvršitelj. Opis poslova: ustrojava i izvodi sve oblike nastave (predavanja, seminare, vježbe, provjere znanja,  terensku nastavu) i druge oblike nastavnog rada na studijima koje Sveučilište izvodi, sukladno studijskim programima (koje je donio Senat i za koje su ishođene dopusnice nadležnog ministarstva) i izvedbenom planu nastave  potiče studente… ... Više
 • Natječaj za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor, u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje pravo
  Na temelju članka 71. Statuta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor, u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje pravo. Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na Natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, br. 119/22) te drugim podzakonskim aktima i općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Prijava na Natječaj mora sadržavati: životopis, presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, preslika dokaza… ... Više
 • Obavijest o testiranju kandidata – javni službenik na radnom mjestu I. vrste – diplomirani knjižničar
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 19. lipnja 2023. godine Temeljem Odluke KLASA: 100-01/23-02/004, URBROJ: 498-03-02-01-23-021 od dana 2. lipnja 2023. godine i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA I. Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – diplomirani knjižničar, Diplomirani knjižničar u Sveučilišnoj knjižnici; Odjel za rad s korisnicima, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni… ... Više
 • IZVORI ZA PRIPREMU PRISTUPNIKA KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA – Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – diplomirani knjižničar, Diplomirani knjižničar u Sveučilišnoj knjižnici
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 7. lipnja 2023. godine IZVORI ZA PRIPREMU PRISTUPNIKA KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – diplomirani knjižničar, Diplomirani knjižničar u Sveučilišnoj knjižnici; Odjel za rad s korisnicima, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. Literatura: Tadić, K. Rad u knjižnici: priručnik za knjižničare: Signiranje, tehnička obradba i smještaj knjižnične građe (http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/pog5.htm#3)… ... Više
 • OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA – Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – diplomirani knjižničar, Diplomirani knjižničar u Sveučilišnoj knjižnici
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 7. lipnja 2023. godine   OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – diplomirani knjižničar, Diplomirani knjižničar u Sveučilišnoj knjižnici; Odjel za rad s korisnicima, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. Opis poslova: omogućava korištenje izvora informacija u prostorijama Sveučilišne knjižnice, kao i pribavljanje i pružanje općih i stručnih informacija prikuplja zahtjeve korisnika u vezi s knjižničnom građom… ... Više
 • Natječaj – radno mjesto javni službenik I. vrste – diplomirani knjižničar u Sveučilišnoj knjižnici
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – diplomirani knjižničar, Diplomirani knjižničar u Sveučilišnoj knjižnici; Odjel za rad s korisnicima, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen diplomski sveučilišni studij iz društvenog područja (knjižničarstvo), - položen stručni ispit za diplomiranog… ... Više
 • Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta – Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – docent
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 31. svibnja 2023. godine OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – docent, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom– 2 izvršitelja. Opis poslova: ustrojava i izvodi sve oblike nastave (predavanja, seminare, vježbe, provjere znanja, terensku nastavu) i druge oblike nastavnog rada na studijima koje Sveučilište izvodi, sukladno studijskim programima (koje je donio Senat i za koje su ishođene dopusnice nadležnog ministarstva) i izvedbenom planu nastave  potiče studente na… ... Više
 • Natječaj za izbor nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje pravo
  Na temelju članka 71. Statuta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za izbor dva nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje pravo. Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na Natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, br. 119/22) te drugim podzakonskim aktima i općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Prijava na Natječaj mora sadržavati: životopis, presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, preslika dokaza o… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Silvana Burilović Crnov
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 29. svibnja 2023. godine Na temelju članaka 38. i 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište