Natječaji

 • Odluka o obustavi natječajnog postupka
  Odluka o obustavi natječajnog postupka nalazi se na poveznici.  ... Više
 • Rješenje o prijmu
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   KLASA: 100-01/21-02/09 URBROJ: 498-03-02-03/1-21-78   Zagreb, 15. listopada 2021. godine   Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 133. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke o prijmu na upražnjeno radno mjesto, KLASA: 100-01/21-05/01, URBROJ: 498-03-02-01/2-21-06  od 30. kolovoza 2021. godine i Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta donosi   RJEŠENJE O PRIJMU   Anita Petrinec izabire se na radno mjesto Javni službenik… ... Više
 • Nastupno predavanje – Vanja Radišić Biljak
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 12. listopada 2021. godine   Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga… ... Više
 • Nastupno predavanje – Jasna Leniček Krleža
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 12. listopada 2021. godine   Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga… ... Više
 • Obustava natječaja
  Obustavlja se Natječaj objavljen u Narodnim novinama, 96/2021 od 1. rujna 2021. godine, na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam službenika na radno mjesto Hrvatskog katoličkog sveučilišta: Javni službenik na položaju I. vrste - rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe (Tajnik Sveučilišta), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci - 1 izvršitelj. Tekst Odluke nalazi se na poveznici. ... Više
 • Natječaj za upis polaznika u Program razlikovne godine za upis diplomskog sveučilišnog studija Komunikologiia
  Obrazovni cilj Programa je osobama koje su završile preddiplomski sveučilišni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti različit od studija komunikologije, a žele upisati diplomski sveučilišni studij Komunikologija, omogućiti stjecanje potrebnih znanja za nastavak studiranja na diplomskom sveučilišnom studiju Komunikologija. Program razlikovne godine u pravilu traje jednu akademsku godinu, a završetkom Programa stječe se 60 (šezdeset) ECTS bodova. I. Uvjeti upisa polaznika: Razlikovnu godinu mogu upisati osobe sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem… ... Više
 • NATJEČAJ za dodjelu priznanja studentima Odjela za sestrinstvo u akademskoj godini 2020./2021.
  Na temelju članka 21., 94. i 128. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 17., 18., 19. i 20. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade te ostalih nagrada i priznanja, Programa rada i Financijskoga plana za 2021. godinu i Odluke Stručnog vijeća Odjela za sestrinstvo, KLASA: 121-13/21-01/09, URBROJ: 498-03-02-04-04/2-21-01 od 14. rujna 2021. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA ODJELA ZA SESTRINSTVO U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.   Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Odjela za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje… ... Više
 • OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 14. rujna 2021. godine   Temeljem Odluke, KLASA: 100-01/21-05/01, URBROJ: 498-03-02-01/2-21-06 od dana 30. kolovoza 2021. godine i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA   I. Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na položaju I. vrste - rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe (Tajnik Sveučilišta), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz… ... Više
 • Natječaj za dodjelu priznanja studentima Odjela za sociologiju u ak. god. 2020./2021.
  Na temelju članka 21., 94. i 128. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 17., 18., 19. i 20. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade te ostalih nagrada i priznanja, Programa rada i Financijskoga plana za 2021. godinu i Odluke Stručnog vijeća Odjela za sociologiju, KLASA: 121-13/21-01/08, URBROJ: 498-03-02-04-04/2-21-01 od 9. rujna 2021. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA ODJELA ZA SOCIOLOGIJU U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.   Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Odjela za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje… ... Više
 • Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za studentski istraživački rad, za doprinos razvoju sveučilišne zajednice i za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta
  NATJEČAJ ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE ZA STUDENTSKI ISTRAŽIVAČKI RAD, ZA DOPRINOS RAZVOJU SVEUČILIŠNE ZAJEDNICE I ZA PROMICANJE KATOLIČKOG IDENTITETA SVEUČILIŠTA   I. Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za studentski istraživački rad, za doprinos razvoju sveučilišne zajednice i za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta u akademskoj godini 2020./2021. s ciljem promicanja izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišta. Sveučilište nagrađuje studente radi podizanje svijesti, promicanja izvrsnosti i poticanja zalaganja na svim područjima studentskih aktivnosti, odnosno u znanstvenom radu, u razvoju… ... Više