Select Page

Natječaji

 • NATJEČAJ
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa  u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija; za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktorand, bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand (u dijelu radnog vremena 50%) u znanstvenom području… ... Više
 • OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA – NN 100/2020 (Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica/ Voditelj Odjela za studentski standard i potporu studentima u Službi za poslove studija; Odjel za studentski standard i potporu studentima)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 22. rujna 2020. godine   Temeljem Odluke, KLASA: 100-01/20-05/02, URBROJ: 498-03-02-01-01/1-20-04  i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA   Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica/ Voditelj Odjela za studentski standard i potporu studentima u Službi za poslove studija; Odjel za studentski… ... Više
 • OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA – NN 98/2020 (Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik/Stručni suradnik u Uredu rektora na određeno vrijeme -zamjena za odsutnog zaposlenika)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 22. rujna 2020. godine   Temeljem Odluke, KLASA: 100-01/20-05/02, URBROJ: 498-03-02-01-01/1-20-03  i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA   Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Uredu rektora na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj;   objavljenog u… ... Više
 • Natječaj za dodjelu priznanja studentima Odjela za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2019./2020.
  Na temelju članka čl. 21., 94. Statuta, čl. 17., 18., 19. i 20. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade te ostalih nagrada i priznanja – pročišćeni tekst, Programa rada i Financijskoga plana za 2020. godinu i Odluke Stručnog vijeća Odjela za sociologiju, KLASA: 121-13/20-01/09; URBROJ: 498-03-02-04-01/2-20-01 od 18. rujna 2020. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA ODJELA ZA SOCIOLOGIJU U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020.   Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Odjela za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u… ... Više
 • Obavijest o obrani teme doktorskog rada (sinopsisa) – Nika Đuho
  Obavijest o obrani teme doktorskog rada (sinopsisa) nalazi se na linku. ... Više
 • Obavijest o obrani teme doktorskog rada (sinopsisa) – Stanko Rihtar
  Obavijest o obrani teme doktorskog rada (sinopsisa) nalazi se na linku. ... Više
 • NATJEČAJ – Poslijedoktorand – projekt – Digitalna tehnologija u obitelji
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 ZAGREB   Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana komunikologija, za rad na projektu UIP-2019-04-7547, Digitalna tehnologija u obitelji: obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece, financiranog od Hrvatske zaklade za znanost temeljem natječaja „Uspostavni istraživački projekti, rok UIP-2019-04.“ Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj… ... Više
 • PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA – Voditelj Odjela za studentski standard i potporu studentima
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 9. rujna 2020. godine       PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA    za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica/ Voditelj Odjela za studentski standard i potporu studentima u Službi za poslove studija; Odjel za studentski standard i potporu studentima na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci… ... Više
 • NATJEČAJ – Voditelj Odjela za studentski standard i potporu studentima
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica/ Voditelj Odjela za studentski standard i potporu studentima u Službi za poslove studija; Odjel za studentski standard i potporu studentima na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: -… ... Više
 • PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA – Stručni suradnik u Uredu rektora
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 2. rujna 2020. godine       PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA   -za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Uredu rektora na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj.   Pravni izvori: - Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07,… ... Više