Natječaji

 • Natječaj za dodjelu priznanja studentima Sveučilišnog odjela za psihologiju u ak. god. 2022./2023.
  NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA SVEUČILIŠNOG ODJELA ZA PSIHOLOGIJU U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023. Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišnog odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u tekstu: Odjel). Raspisuje se Natječaj za dodjelu priznanja studentima Sveučilišnog odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2022./2023. za sljedeće kategorije: • najbolji akademski uspjeh ostvaren u godini studija, • najbolji diplomski rad, • izniman izvannastavni angažman tijekom akademske godine. Pravo natjecanja za dodjelu priznanja imaju studenti sveučilišnog odjela svih godina i… ... Više
 • OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA – Stručni savjetnik u Službi za osiguravanje kvalitete
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 21. veljače 2024. godine OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Stručni savjetnik u Službi za osiguravanje kvalitete, Odjelu za unapređivanje unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. Opis poslova: - sudjeluje u pripremi Plana vrednovanja osiguravanja kvalitete Sveučilišta godišnje i višegodišnje - sudjeluje u praćenju izvršavanja Plana vrednovanja osiguranja kvalitete Sveučilišta - sudjeluje… ... Više
 • PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA – Stručni savjetnik u Službi za osiguravanje kvalitete
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 21. veljače 2024. godine   PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Stručni savjetnik u Službi za osiguravanje kvalitete, Odjelu za unapređivanje unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. Pravni izvori: - Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22)… ... Više
 • NATJEČAJ – Stručni savjetnik u Službi za osiguravanje kvalitete
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Stručni savjetnik u Službi za osiguravanje kvalitete, Odjelu za unapređivanje unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici za radno mjesto trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen sveučilišni diplomski studij ili stručni diplomski studij -… ... Više
 • OBAVIJEST – nastupno predavanje – dr. sc. Gabrijela Stanić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 19. veljače 2024. godine Na temelju članaka 38., 53. i 119 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • POZIV NA PISMENO TESTIRANJE – Voditelj Ureda prorektora
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 16. veljače 2024. godine Temeljem Odluke KLASA: 100-01/24-02/003, URBROJ: 498-03-02-01-24-004 od dana 7. veljače 2024. godine i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA I. Pisano testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na položaju I. vrste - voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (Voditelj Ureda prorektora) u Uredu prorektora, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom… ... Više
 • POZIV NA PISMENO TESTIRANJE – Voditelj Samostalnog odjela za studentski standard i potporu studentima
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 16. veljače 2024. godine Temeljem Odluke KLASA: 100-01/24-02/003, URBROJ: 498-03-02-01-24-005 od dana 7. veljače 2024. godine i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA I. Pisano testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi, Voditelj Samostalnog odjela za studentski standard i potporu studentima, na određeno vrijeme s punim radnim… ... Više
 • OBAVIJEST O PISMENOM TESTIRANJU KANDIDATA – Viši stručni savjetnik u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 15. veljače 2024. godine Temeljem Odluke KLASA: 100-01/24-02/003, URBROJ: 498-03-02-01-24-001 od dana 19. siječnja 2024. godine i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA I. Pisano testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Viši stručni savjetnik u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad… ... Više
 • PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA – Voditelj Ureda sveučilišnog odjela
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 14. veljače 2024. godine PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj Ureda sveučilišnog odjela, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. Pravni izvori: - Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22) Testiranje se sastoji… ... Više
 • OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA – Voditelj Ureda sveučilišnog odjela
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 14. veljače 2024. godine OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj Ureda sveučilišnog odjela, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. Opis poslova: - organizira i koordinira rad Ureda sveučilišnog odjela ¬ - priprema materijale za sjednice sveučilišnih odjela ¬ - priprema prijedloge sveučilišnih odjela za sjednice Senata -… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište