Natječaji

 • PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA – Stručni suradnik – Služba za studentska pitanja – zamjena
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 29. siječnja 2021. godine       PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA     za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Službi za studentska pitanja; Odjel za studente poslijediplomskih studija na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.   Pravni izvori: - Zakon… ... Više
 • NATJEČAJ – Stručni suradnik, Služba za studentska pitanja – zamjena
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Službi za studentska pitanja; Odjel za studente poslijediplomskih studija na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: -  završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički… ... Više
 • NATJEČAJ za dodjelu priznanja studentima Odjela za povijest u akademskoj godini 2019. / 2020.
  Zagreb, 26. siječnja 2021.     NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA ODJELA ZA POVIJEST U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020. Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje: Odjel). Raspisuje se Natječaj za dodjelu priznanja studentima Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2019./2020. za sljedeće kategorije: najbolji akademski uspjeh; najbolji diplomski rad; izniman izvannastavni angažman. Pravo natjecanja za dodjelu priznanja imaju studenti Odjela svih godina i razina studija. Odluku o dodjeli priznanja Odjela donosi Stručno vijeće Odjela… ... Više
 • NATJEČAJ za dodjelu priznanja studentima Odjela za psihologiju u akademskoj godini 2019. / 2020.
  NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA ODJELA ZA PSIHOLOGIJU U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020.   Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u tekstu: Odjel).   Raspisuje se Natječaj za dodjelu priznanja studentima Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2019./2020. za sljedeće kategorije: najbolji akademski uspjeh, najbolji diplomski rad, izniman izvannastavni angažman.   Pravo natjecanja za dodjelu priznanja imaju studenti Odjela svih godina i razina studija.   Odluku o dodjeli priznanja Odjela donosi Stručno vijeće… ... Više
 • Poništenje natječaja – Narodne novine 60/2020 – docent – elektrotehnika
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb       PONIŠTENJE NATJEČAJA   objavljenog u Narodnom novinama broj 60/2020 od 22. svibnja 2020. godine, za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.     Hrvatsko katoličko sveučilište   KLASA: 100-01/21-02/01 URBROJ: 498-03-02-01-01/1-21-02 Zagreb, 25. siječnja  2021. godine                                                                         PROREKTOR ZA ORGANIZACIJU I POSLOVANJE                                                             prof. dr. sc. Gordan Črpić       ... Više
 • NATJEČAJ za dodjelu priznanja studentima Odjela za komunikologiju za akademsku godinu 2019. / 2020.
  NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA ODJELA ZA KOMUNIKOLOGIJU ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.   Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u tekstu: Odjel).   Raspisuje se Natječaj za dodjelu priznanja studentima Odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta za akademsku godinu 2019./2020. za sljedeće kategorije: najbolji akademski uspjeh; najbolji diplomski rad izniman izvannastavni angažman.   Pravo natjecanja za dodjelu priznanja imaju studenti Odjela svih godina i razina studija.   Odluku o dodjeli priznanja Odjela donosi Stručno vijeće… ... Više
 • OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA – NN 2/2021 – Javni službenik na položaju III. vrste voditelj (šef) odsjeka/ Voditelj Odsjeka za tehničke poslove u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za tehničke poslove
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 22. siječnja 2021. godine   Temeljem Odluke, KLASA: 100-01/20-05/02, URBROJ: 498-03-02-01-01/1-21-10 i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA   Testiranje (razgovor/intervju) kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na položaju III. vrste voditelj (šef) odsjeka/ Voditelj Odsjeka za tehničke poslove u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za tehničke poslove, na… ... Više
 • Obavijest – produženje roka za prijavu na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija
  Odlukom rektora prof. dr. sc. Željka Tanjića (KLASA: 121-13/20-01/13, URBROJ: 498-03-01-02/2-21-08) od 14. siječnja 2021. godine rok za prijavu na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade sveučilišnim prvostupnicima za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija produžuje se do srijede 20. siječnja 2021.   Ostali uvjeti Natječaja ostaju neizmijenjeni. Natječaju možete pristupiti na poveznici.   ... Više
 • NATJEČAJ
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje etnologija i antropologija; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje teologija. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,… ... Više
 • OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA – NN 141/20 – Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte – „Projekt znanstvene infrastrukture Instituta za kompleksne sustave Hrvatskog katoličkog sveučilišta“
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 11. siječnja 2021. godine   Temeljem Odluke, KLASA: 100-01/20-05/02 , URBROJ: 498-03-02-01-01/1-20-09  i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA   Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte, na određeno vrijeme do 28. veljače 2022.… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište