NATJEČAJ

ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE ZA STUDENTSKI ISTRAŽIVAČKI RAD, ZA DOPRINOS RAZVOJU SVEUČILIŠNE ZAJEDNICE I ZA PROMICANJE KATOLIČKOG IDENTITETA SVEUČILIŠTA

 

I.

Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za studentski istraživački rad, za doprinos razvoju sveučilišne zajednice i za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta u akademskoj godini 2020./2021. s ciljem promicanja izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišta.

Sveučilište nagrađuje studente radi podizanje svijesti, promicanja izvrsnosti i poticanja zalaganja na svim područjima studentskih aktivnosti, odnosno u znanstvenom radu, u razvoju Sveučilišne zajednice te u promicanju katoličkog identiteta Sveučilišta.

 

II.

Pravo natjecanja za Rektorove nagrade imaju studenti Sveučilišta koji ispunjavaju uvjete Natječaja.

 

III.

Odluku o dodjeli Rektorove nagrade donosi Rektor, na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka dodjele Rektorove nagrade (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

 

 

Uvjeti i kriteriji za dodjelu Rektorovih nagrada

 

IV.

Rektorova nagrada za studentski istraživački rad

Rektorova nagrada za studentski istraživački rad dodjeljuje se studentu Sveučilišta koji je samostalno ili u suautorstvu s drugim studentima izradio znanstveni ili stručni rad.

Student se s istim radom može prijaviti samo jednom.

Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za studentski istraživački rad su:

  • da je rad znanstvenog ili stručnog karaktera, s time da znanstveni rad ima prednost nad stručnim;
  • da je rad izrađen isključivo za prijavu na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade (seminarski, završni i diplomski rad te rad izrađen za skup ili objavljen rad neće se prihvaćati);
  • da je rad napisan samostalno ili u suautorstvu s drugim studentima – broj autora ovisi o znanstvenom području i polju.
  • da kandidat nije ponavljao godinu, pri čemu se smatra da kandidat nije ponavljao godinu ako je do kraja studija položio sve propisane ispite osim izrade završnog rada, odnosno obrane diplomskog rada;
  • da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

 

Studenti dostavljaju kandidaturu Povjerenstvu putem Službe za studentska pitanja.

 

Povjerenstvo može imenovati recenzente (koji imaju doktorat znanosti) te tražiti stručno mišljenje sveučilišnih odjela.

 

U pravilu se dodjeljuje samo jedna Rektorova nagrada koja se sastoji od povelje i prigodnog dara – novčanog iznosa od 1.000,00 kuna a dodjeljuje se na Danu Sveučilišta.

 

V.

Rektorova nagrada za doprinos razvoju sveučilišne zajednice

Rektorova nagrada za doprinos razvoju sveučilišne zajednice dodjeljuje se za iskazan doprinos razvoju Sveučilišne zajednice u akademskoj godini 2020./2021.

Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za doprinos razvoju sveučilišne zajednice su:

  • javno promoviranje Sveučilišta, rad u tijelima Sveučilišta, izniman volonterski angažman, sportski rezultati ili rad na povećanju svijesti o odgovornom, etičnom i kolegijalnom ponašanju tijekom studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima koje izvodi Sveučilište;
  • da kandidat nije ponavljao godinu, pri čemu se smatra da kandidat nije ponavljao godinu ako je do kraja studija položio sve propisane ispite osim izrade završnog rada, odnosno obrane diplomskog rada;
  • da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

 

Sastavnice, Studentski zbor, registrirane studentske organizacije, studenti i zaposlenici Sveučilišta predlažu kandidata ili grupu kandidata Povjerenstvu putem Službe za studentska pitanja. Student se ne može samostalno prijaviti.

 

Nagrada se sastoji od povelje i prigodnog dara, a dodjeljuje se na Danu Sveučilišta.

 

VI.

Rektorova nagrada za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta

Rektorova nagrada za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta dodjeljuje se za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta u akademskoj godini 2020./2021.

Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta su:

  • da kandidat nije ponavljao godinu, pri čemu se smatra da kandidat nije ponavljao godinu ako je do kraja studija položio sve propisane ispite osim izrade završnog rada, odnosno obrane diplomskog rada;
  • da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

 

Katedra za teologiju i Sveučilišni kapelan predlažu kandidata ili grupu kandidata Povjerenstvu putem Službe za studentska pitanja. Student se ne može samostalno prijaviti.

 

Nagrada se sastoji od povelje i prigodnog dara, a dodjeljuje se na Danu Sveučilišta.

 

Prijava i dokazi uz prijavu kandidata

 

VII.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za studentski istraživački rad, za doprinos razvoju sveučilišne zajednice i za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta u akademskoj godini 2020./2021. objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Povjerenstvu za provođenje postupka dodjele Rektorove nagrade (dalje u tekstu: Povjerenstvo) u Službu za studentska pitanja ili na adresu e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr.

 

Rok za prijavu za Rektorovu nagradu doprinos razvoju sveučilišne zajednice u akademskoj godini 2020./2021. te za Rektorovu nagradu za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta u akademskoj godini 2020./2021. je 29. listopada 2021. godine.

 

Rok za prijavu za Rektorovu nagradu za studentski istraživački rad je 15. travnja 2022. godine.

 

VIII.

Rezultati natječaja za dodjelu Rektorove nagrade bit će objavljeni s imenima i prezimenima dobitnika na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta.

Prijavom na Natječaj kandidati su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure za dodjelu Rektorove nagrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Sveučilište će osobne podatke studenata prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje kandidata te sukladno uvjetima ovoga Natječaja. Prikupljeni osobni podaci kandidata neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

Prijavnice su dostupne na poveznicama niže: