Natječaji

 • Rješenje o prijmu stručnog savjetnika u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte
  Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 135. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/23-02/004, URBROJ: 498-03-02-01-23-017 od dana 30. ožujka 2023. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi RJEŠENJE O PRIJMU Stanka Oršolić izabire se na radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik, Stručni savjetnik u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte, na neodređeno vrijeme s punim… ... Više
 • Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta na radnom mjestu I. vrste – viši asistent
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 10. svibnja 2023. godine OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA Javni službenik na radnom mjestu I. vrste - viši asistent, u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje sociologija, grana posebne sociologije, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj. Opis poslova: - sudjeluje u izvođenju dijelova nastavnog procesa na studiju odgovarajućeg područja, odnosno grupe predmeta - organizira praktični rad (seminare, vježbe i stručnu praksu) u sklopu nastavnog procesa u grupi predmeta pod nadzorom… ... Više
 • Natječaj za izbor nastavnika na suradničko radno mjesto viši asistent u u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje sociologija, grana posebne sociologije
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J 1. za izbor jednog nastavnika na suradničko radno mjesto viši asistent, u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje sociologija, grana posebne sociologije; Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na Natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, br. 119/22) te drugim podzakonskim aktima i općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Prijava na Natječaj mora sadržavati: - životopis, - presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, -… ... Više
 • Nastupno predavanje dr. sc. Ines Potočnjak
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 9. svibnja 2023. godine Na temelju članaka 38. i 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Darija Hofgräff Marić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 8. svibnja 2023. godine Na temelju članaka 38. i 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Iva Dediol
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 9. svibnja 2023. godine Na temelju članaka 38. i 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje… ... Više
 • Nastupno predavanje dr. sc. Lovorka Đerek
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 9. svibnja 2023. godine Na temelju članaka 38. i 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Slaven Babić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 8. svibnja 2023. godine Na temelju članaka 38. i 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje… ... Više
 • Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Valentine Lacmanović Lončar
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 8. svibnja 2023. godine Na temelju članaka 38. i 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje… ... Više
 • Natječaj za dodjelu nagrade zaposlenicima Hrvatskog katoličkog sveučilišta
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADE ZAPOSLENICIMA HRVATSKOGA KATOLIČKOG SVEUČILIŠTA I. Povjerenstvo za dodjelu nagrada zaposlenicima Hrvatskog katoličkog sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) na temelju članka 4., 11., 12., 13., 14., 15. i 16. Pravilnika o nagrađivanju zaposlenika Sveučilišta raspisuje Natječaj za dodjelu nagrade zaposlenicima Sveučilišta za poticanje i postignuća izvrsnosti Sveučilišta u akademskoj godini 2022./2023.                                  II.                   … ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište