Natječaji

 • NATJEČAJ – Voditelj Ureda sveučilišnog odjela
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj Ureda sveučilišnog odjela, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici za radno mjesto trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen sveučilišni diplomski studij ili stručni diplomski studij - najmanje tri… ... Više
 • Rješenje o prijmu – Marina Smolčec
  Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Pravilnika o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01 /24-02/003, URBROJ: 498-03-02-01-24-001 od dana 19. siječnja 2023. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi   RJEŠENJE O PRIJMU Marina Smolčec izabire se na radno mjesto Javni službenik na položaju I. vrste - rukovoditelj (načelnik odjela) u središnjem uredu ili službi, Voditelj Službe za financijsko poslovanje i računovodstvo, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom… ... Više
 • OBAVIJEST – nastupno predavanje – dr. sc. Jeronim Dorotić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 9. veljače 2024. godine Na temelju članaka 38., 53. i 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA – Voditelj Samostalnog odjela za studentski standard i potporu studentima
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 7. veljače 2024. godine PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi, Voditelj Samostalnog odjela za studentski standard i potporu studentima, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. Pravni izvori: - Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22)… ... Više
 • OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA – Voditelj Samostalnog odjela za studentski standard i potporu studentima
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 7. veljače 2024. godine OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi, Voditelj Samostalnog odjela za studentski standard i potporu studentima, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. Opis poslova: - organizira i koordinira rad Samostalnog odjela - organizira i nadzire obavljanje poslova organizacije smještaja, prehrane, i drugih oblika potpore studenata prijediplomskih, diplomskih,… ... Više
 • PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA – Voditelj Ureda prorektora
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 7. veljače 2024. godine PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na položaju I. vrste - voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (Voditelj Ureda prorektora) u Uredu prorektora, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. Pravni izvori: - Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22) Testiranje… ... Više
 • OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA – Voditelj Ureda prorektora
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 7. veljače 2024. godine OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA Javni službenik na položaju I. vrste - voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (Voditelj Ureda prorektora) u Uredu prorektora, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. Opis poslova: - koordinira obavljanje poslova u Uredu prorektora - po potrebi priprema materijale prorektorima za sjednice odjela i Senata - prati djelovanje i organizaciju djelovanja… ... Više
 • NATJEČAJ – Voditelj Ureda prorektora i Voditelj Samostalnog odjela za studentski standard i potporu studentima
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: 1. Javni službenik na položaju I. vrste - voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (Voditelj Ureda prorektora) u Uredu prorektora, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. 2. Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi, Voditelj Samostalnog odjela za studentski standard i potporu studentima, na određeno… ... Više
 • OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA – docent u dijelu radnog vremena, grana sestrinstvo
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 7. veljače 2024. godine OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena 20%, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo. Opis poslova: - ustrojava i izvodi sve oblike nastave (predavanja, seminare, vježbe, provjere znanja, terensku nastavu) i druge oblike nastavnog rada na studijima koje Sveučilište izvodi, sukladno studijskim programima i izvedbenim planovima nastave - potiče studente na samostalan… ... Više
 • NATJEČAJ – docent u dijelu radnog vremena, grana sestrinstvo
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena 20%, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo. Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na Natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, br. 119/22) te drugim podzakonskim aktima i općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Prijava na Natječaj mora sadržavati: - životopis - presliku domovnice ili… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište