HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Zagreb, 7. veljače 2024. godine

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi, Voditelj Samostalnog odjela za studentski standard i potporu studentima, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.

Opis poslova:
– organizira i koordinira rad Samostalnog odjela
– organizira i nadzire obavljanje poslova organizacije smještaja, prehrane, i drugih oblika potpore studenata prijediplomskih, diplomskih, integriranih studija te poslijediplomske razine studija
– organizira i nadzire obavljanje poslova organizacije smještaja, prehrane i druge oblike potpore studenata s posebnim potrebama
– organizira i nadzire obavljanje poslova za studentski život studenata u slobodno vrijeme
– organizira i nadzire obavljanje preventivne i kurativne aktivnosti u vezi s održavanjem zdravlja studenata
– organizira i nadzire obavljanje poslova dodjele stipendija i drugih financijskih potpora studentima
– organizira i nadzire praćenje financijskih obaveza studenata
– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu tajnika i nadležnog prorektora.

Podaci o plaći:
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,794 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Hrvatsko katoličko sveučilište