Natječaji

 • Raspisan Natječaj za upis pristupnika u Program za stjecanje kompetencija nastavnika
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje NATJEČAJ za upis pristupnika u Program za stjecanje kompetencija nastavnika Hrvatsko katoličko sveučilište ( dalje u tekstu: Sveučilište) na temelju čl. 57. stavka 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i Odluke Senata Sveučilišta izvodi Program za stjecanje kompetencija nastavnika (pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje) u sklopu izvođenja programa stručnog usavršavanja za potrebe cjeloživotnog učenja. Program za stjecanje kompetencija nastavnika namijenjen je pristupnicima koji su stekli određenu kvalifikaciju završavanjem 6. ili 7. obrazovne razine sukladno Zakonu o Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO) i koji… ... Više
 • Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje te način i sadržaj testiranja – Viši stručni savjetnik u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 2. veljače 2024. godine PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Viši stručni savjetnik u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. Pravni izvori: - Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22) - Statut Hrvatskog katoličkog… ... Više
 • Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta – Viši stručni savjetnik u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 2. veljače 2024. godine OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Viši stručni savjetnik u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. Opis poslova: - prati propise vezane uz djelatnost Sveučilišta - izrađuje sporazume, ugovore, rješenja i odluke koje donosi Sveučilište - sudjeluje u izradi općih akata Sveučilišta - priprema potvrde,… ... Više
 • Natječaj – Viši stručni savjetnik u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Viši stručni savjetnik u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici za radno mjesto trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen sveučilišni integrirani studij iz društvenog područja (polje: pravo) - najmanje pet… ... Više
 • Obavijest o pismenom testiranju kandidata
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 2. veljače 2024. godine Temeljem Odluke KLASA: 100-01/24-02/003, URBROJ: 498-03-02-01-24-002 od dana 19. siječnja 2024. godine i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA I. Pisano testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja, Odjelu za studente prijediplomskih, diplomskih i integriranih studija te polaznike, na neodređeno vrijeme s… ... Više
 • OBAVIJEST – nastupno predavanje – dr. sc. Antonia Puljić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 1. veljače 2024. godine Na temelju članaka 38., 53. i 119 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • Obavijest o testiranju kandidata – pismeno testiranje za radno mjesto Voditelj Službe za financijsko poslovanje i računovodstvo
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 26. siječnja 2024. godine Temeljem Odluke KLASA: 100-01/24-02/003 , URBROJ: 498-03-02-01-24-001 od dana 19. siječnja 2024. godine i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA I. Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na položaju I. vrste - rukovoditelj (načelnik odjela) u središnjem uredu ili službi, Voditelj Službe za financijsko poslovanje i računovodstvo, na neodređeno vrijeme s punim radnim… ... Više
 • Natječaj za dodjelu priznanja sveučilišnog odjela studentima Sveučilišnog odjela za povijest HKS-a u ak. god. 2022./2023.
  NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA SVEUČILIŠNOG ODJELA ZA POVIJEST U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023. Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišnog odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u tekstu: Odjel). Raspisuje se Natječaj za dodjelu priznanja studentima Sveučilišnog odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2022./2023. za sljedeće kategorije: najbolji akademski uspjeh ostvaren u godini studija, najbolji diplomski rad, izniman izvannastavni angažman tijekom akademske godine. Pravo natjecanja za dodjelu priznanja imaju studenti Odjela svih godina i razina studija te magistri… ... Više
 • Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje te način i sadržaj testiranja
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 24. siječnja 2024. godine PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja, Odjelu za studente prijediplomskih, diplomskih i integriranih studija te polaznike, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. Pravni izvori: - Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine,… ... Više
 • Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta – Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja, Odjelu za studente prijediplomskih, diplomskih i integriranih studija te polaznike
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 24. siječnja 2024. godine OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja, Odjelu za studente prijediplomskih, diplomskih i integriranih studija te polaznike, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. Opis poslova: - vodi korespondenciju iz nadležnosti Odjela ¬ - obavlja poslove vezane za studente prijediplomskih studija - obavlja poslove vezane za studente… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište