HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Zagreb, 7. veljače 2024. godine

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (Voditelj Ureda prorektora) u Uredu prorektora, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.

Pravni izvori:
– Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22)

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja):
• provjere znanja iz područja za koje je naveden opis poslova iz Natječaja,
• provjere znanja stranog jezika,
• provjere znanja rada na računalu,

i razgovora (intervju) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina (pisanom dijelu testiranja).

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

Hrvatsko katoličko sveučilište