Odjel za psihologiju – riječ Pročelnice

Marija Šakić

doc. dr. sc.
Marija Šakić Velić
Pročelnica Odjela za psihologiju

Poštovani i dragi učenici
i maturanti,

godine studiranja koje su pred Vama vrlo su važne za Vašu profesionalnu budućnost, ali i za osobni razvoj.

quotesign

Uloga profesora je da Vam pomognu da se izgradite kao cjelovite osobe, otvorenog duha i uma za prihvaćanje novog i različitog, no s jasnim vrijednostima i etičkim standardima.

Na studiju psihologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu nastojimo njegovati ozračje u kojem se mlade ljude potiče na učenje i rad, izgrađuju njihove profesionalne kompetencije i priprema ih se za prilagodbu promjenjivim potrebama tržišta rada. Istodobno, nastojimo njegovati suradnju i zajedništvo među studentima te razvijati njihovu svijest i osjetljivost na potrebe drugih ljudi i društva u cjelini. Uloga profesora je pomoći Vam da se izgradite kao cjelovite osobe, otvorenog uma za prihvaćanje novog i različitog, no s jasnim vrijednostima i etičkim standardima kojima ćete se voditi u radu i u životu.

Radi objektivnog uvida u zanimljive i vrlo složene predmete psihologijskih istraživanja te stjecanja znanja i vještina nužnih za profesionalni rad u različitim djelatnostima, znatan dio studija psihologije odnosi se na učenje o istraživačkim metodama i tehnikama, statističkim postupcima, logičkom zaključivanju temeljenom na empirijskim podatcima te na svladavanje vještina usmene i pismene komunikacije.

quotesign

Posebna se pozornost usmjerava prema suvremenim spoznajama odnosa vrednota stavova i ponašanja te odnosa vrednota kulture i identiteta.

 

 

Nadalje, tijekom studija upoznat ćete se sa suvremenim spoznajama u različitim granama psihologije i pripremiti za budući rad u struci. Studij psihologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu osposobit će Vas i za multidisciplinarnu i interdisciplinarnu suradnju, posebice sa srodnim strukama, radi uzajamnog obogaćivanja i šireg profesionalnog osposobljavanja.

Vjerujem da će se po završetku studija na našem Sveučilištu svatko od Vas razviti u kompetentnog i samosvjesnog psihologa, sposobnog kritički promatrati ljude i društvo, pronalazeći načine za unaprjeđenje dobrobiti pojedinaca i zajednice.

 

 

 

 

 

Kontakt: studentska.sluzba@unicath.hr

Obavijesti o upisima potražite na linku

Obavijesti studentima

Konzultacije

Raspored konzultacija izvođača nastave za zimski semestar akademske godine 2016./2017. možete preuzeti OVDJE.

Satnica

Satnicu HKS-a možete preuzeti OVDJE