Sveučilišni odjel za psihologiju

Aktivnosti

Psih lab web 5

Laboratorij se koristi u nastavne i znanstvene svrhe. U Laboratoriju se izvode demonstracije i vježbe za studente psihologije i sociologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, kroz koje se upoznaju i uvježbavaju u suvremenim metodama i pristupima ispitivanja i mjerenja sposobnosti, ponašanja i doživljavanja.

U Laboratoriju se provode znanstvena istraživanja u okviru projekata:

  • znanstveni projekt Hrvatske zaklade za znanost
    Digitalna tehnologija u obitelji: obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece
  • znanstveni projekt Hrvatskog katoličkog sveučilišta

         Obiteljska dinamika, zdravlje i dobrobit hrvatskih obitelji u svjetlu ratnih i poratnih iskustava

Psih Lab web 6


Hrvatsko katoličko sveučilište