Odjel za psihologiju

Novosti

Sudjelovanje na 11th Conference of the European Family Therapy Association (EFTA) – Systemic Resonances and Interferences

EFTA konferencija je najveća europska konferencija u području obiteljske terapije na kojoj je ove godine sudjelovalo preko 1000 sudionika i 400 aktivnih izlagača iz cijele Europe.

Više >

Radni sastanak COST Akcije DEVOTION na Trinity College Dublin

Izv. prof. dr. sc. Sandra Nakić Radoš i Lucija Prepušt, diplomantica s Odjela za psihologiju sudjelovale su na dvodnevnom radnom sastanku Core Group unutar COST Akcije

Više >

Na HKS-u većinom popunjene upisne kvote u ljetnom upisnom roku

Hrvatsko katoličko sveučilište u ljetnom je upisnom roku popunilo 78% upisnih mjesta. U potpunosti su popunjene upisne kvote na preddiplomskim sveučilišnim studijima  Psihologija, Komunikologija, Sestrinstvo (redovni) te na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina.

Više >

Dr. sc. Marijana Matijaš sudjelovala je na Training school on data management and data analysis

Poslijedoktorandica s Odjela za psihologiju, dr. sc. Marijana Matijaš sudjelovala je na Training school on data management and data analysis na Sveučilištu u Gdanjsku u Poljskoj u razdoblju od 13.-15. srpnja 2022. Ovo usavršavanje organizirano je u sklopu COST Akcije Riseup-PPD Research Innovation and Sustainable Pan-European Network in Peripartum Depression Disorder, čija je...

Više >