Select Page

Odjel za psihologiju

Novosti

Doc. dr. sc. Josip Bošnjaković s Odjela za psihologiju i magistra komunikologije Leali Osmančević objavili prvi izvorni znanstveni rad o Panamskoj i Rimskoj deklaraciji

Rad  Ogled i odjek zaštite i sigurnije budućnosti djeteta u svjetlu Panamske i Rimske deklaracije, objavljen u znanstvenom časopisu Diacovensia, prvi je rad u Hrvatskoj koji se bavi temom dječjih prava i zaštite djece s komunikološkog, psihološkog i teološkog stajališta u svjetlu dviju navedenih deklaracija. Obje deklaracije – Panamska i Rimska –  donesene su 2017. godine, no...

Više >

Studentska ljetna škola Hrvatskog psihološkog društva 2021. – Zagreb

Od 12. do 16. srpnja 2021. održana je četvrta Studentska ljetna škola Hrvatskog psihološkog društva.

Više >

Doc. dr. sc. Sandra Nakić Radoš na funkciji menadžera za Virtual Networking Support

Doc. dr. sc. Sandra Nakić Radoš s Odjela za psihologiju izabrana je na funkciju menadžera za Virtual Networking Support u okviru jedne od dviju COST Akcija čija je članica od 2019., “Perinatal Mental Health and Birth-Related Trauma: Maximising best practice and optimal outcomes” (DEVOTION CA118211). Radi se o novoj liniji financiranja unutar COST Akcije osmišljene kako bi se...

Više >

Radni sastanak radne skupine za prevenciju i tretman peripartalne depresije u okviru COST Akcije

Doc. dr. sc. Sandra Nakić Radoš, spec. clin. psych., s Odjela za psihologiju, organizirala je radni sastanak radne skupine za prevenciju i tretman peripartalne depresije u okviru COST Akcije Research Innovation and Sustainable Pan-European Network in Peripartum Depression Disorder 7. srpnja 2021. Docentica Nakić Radoš vodi ovu najbrojniju radnu skupinu od oko 90 istraživača i...

Više >