Priručnik možete preuzeti OVDJE ili klikom na sliku priručnika.

Priručnik „Kako učiteljima, učenicima i roditeljima olakšati snalaženje u okruženju nastave na daljinu: Priručnik za stručne suradnike osnovnih i srednjih škola“ produkt je zajedničkog rada studenata 1. godine diplomskog sveučilišnog studija Psihologija (u akademskoj godini 2020./2021.) na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i asistentice Barbare Balaž. Priručnik je nastao u sklopu predmeta Psihologija obrazovanja sa željom da se pridonese lakšem funkcioniranju u okruženju nastave na daljinu. Vodeći se time, iz mnoštva tema odabrane su one najrelevantnije za tri odabrane ciljne skupine na koje su se promjene u obrazovnom sustavu najviše odrazile, a to su učitelji, učenici i njihovi roditelji.

Priručnik je organiziran u tri cjeline, pri čemu su unutar svake od njih sadržana četiri poglavlja s konkretnim smjernicama utemeljenima na teorijskim postavkama i rezultatima ranijih istraživanja. Prva cjelina namijenjena je učiteljima, a uključuje teme vezane uz upravljanje virtualnom učionicom, pripremu zanimljive nastave na daljinu i poticanje učeničkog aktivnog sudjelovanja te vrednovanje učeničkog znanja na daljinu. Druga cjelina je namijenjena učenicima i nudi smjernice za usredotočeno praćenje nastave na daljinu, poticanje motivacije za učenjem i izbjegavanje akademski nepoštenog ponašanja tijekom nastave na daljinu te održavanje prijateljstava na daljinu. Zadnja cjelina je usmjerena na roditelje učenika, a pruža smjernice o usklađivanju privatnih i radnih obaveza, poticanju motivacije za učenjem i konstruktivnom uključivanju u obrazovanje svoje djece tijekom nastave na daljinu te organizaciji izvannastavnih aktivnosti kod kuće.

Ako se još jednom vratimo na sam naziv priručnika, možemo vidjeti kako je prvi dio naslova usmjeren ka učiteljima, učenicima i njihovim roditeljima. S druge strane, u nastavku naslova se navodi da je priručnik namijenjen stručnim suradnicima osnovnih i srednjih škola. To je svakako nešto što može zbuniti čitatelje. No, priručnik smo odlučili namijeniti upravo stručnim suradnicima jer su oni ključne osobe unutar obrazovnih institucija kojima se dionici obrazovnog sustava obraćaju u slučaju teškoća i/ili izazova s kojima se suočavaju. Upravo su stručni suradnici škola osobe koje najbolje poznaju potrebe svojih kolega učitelja, svojih učenika i njihovih roditelja te smatramo da će upravo oni znati na najispravniji i najkorisniji način primijeniti ove smjernice s ciljem što uspješnijeg snalaženja tijekom nastave na daljinu. Dodatno bismo htjeli naglasiti kako se opisane smjernice mogu koristiti i tijekom nastave u klasičnim, a ne samo virtualnim učionicama uz manje prilagodbe ili u postojećem obliku, a što je naglašeno na kraju svakog poglavlja u priručniku.

Iako je od školske godine 2021./2022. započela normalizacija obrazovnog sustava i vraćanje na „staro normalno“, ovaj priručnik na jednom mjestu nudi smjernice za uspješno snalaženje tijekom nastave na daljinu koja se može pokazati praktičnom opcijom i u nekim drugim situacijama izuzev zdravstvene krize prouzrokovane pandemijom bolesti COVID-19. Uz to, navedene smjernice se mogu koristiti za uspješno usklađivanje radnih, školskih i/ili privatnih obaveza i u klasičnom obliku nastave te se stoga nadamo da će ovaj priručnik postati rado posjećen izvor korisnih informacija stručnim suradnicima za rad s učiteljima, učenicima i njihovim roditeljima.

Barbara Balaž

Hrvatsko katoličko sveučilište