Raspored nastave

Akademska godina 2023./2024.

Raspored za nastavu u ljetnom semestru u ak. g. 2023./2024.

Objavljeno 19. 02. 2024. (osvježeno 26. 02. 2024.)


Na poveznicama niže nalazi se raspored nastave:

SVEUČILIŠNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ

Raspored za nastavu u ljetnom semestru u ak. g. 2023./2024. - Sveučilišni odjel za sestrinstvo

Objavljeno 23. 02. 2024.


Raspored nastave za 1. godinu prijediplomskog studija u ljetnom semestru za ak. god. 2023./2024. na Sveučilišnom odjelu za sestrinstvo nalazi se na poveznici. (osvježeno 23.02.2024.)

Raspored nastave za 2. godinu prijediplomskog studija u ljetnom semestru za ak. god. 2023./2024. na Sveučilišnom odjelu za sestrinstvo nalazi se na poveznici. (osvježeno 23.02.2024.)

Raspored nastave za 3. godinu prijediplomskog studija u ljetnom semestru za ak. god. 2023./2024. na Sveučilišnom odjelu za sestrinstvo nalazi se na poveznici. (osvježeno 23.02.2024.)

Raspored nastave za 1. godinu diplomskog studija u ljetnom semestru za ak. god. 2023./2024. na Sveučilišnom odjelu za sestrinstvo nalazi se na poveznici. (osvježeno 23.02.2024.)

Raspored nastave za 2. godinu diplomskog studija u ljetnom semestru za ak. god. 2023./2024. na Sveučilišnom odjelu za sestrinstvo nalazi se na poveznici. (osvježeno 23.02.2024.)

Raspored za nastavu u ljetnom semestru u ak. g. 2023./2024. - Medicinski fakultet

Objavljeno xx. 0x. 2024.


Raspored za nastavu u ljetnom semestru za ak. god. 2023./2024. na Medicinskom fakultetu nalazi se na poveznici.

Raspored za nastavu u zimskom semestru u ak. g. 2023./2024.

Objavljeno 28. 08. 2023. (osvježeno 04. 10. 2023.)


Raspored nastave za Sveučilišni odjel za povijest, Sveučilišni odjel za psihologiju, Sveučilišni odjel za sociologiju i Sveučilišni odjel za komunikologiju nalazi se na poveznici.

 

Raspored za nastavu u zimskom semestru u ak. g. 2023./2024. - Sveučilišni odjel za sestrinstvo

Objavljeno 15. 09. 2023. (OSVJEŽENO 02.10.2023.)


Raspored nastave za Sveučilišni odjel za sestrinstvo nalazi se na poveznici.

Raspored je osvježen zadnji puta u ponedjeljak 2.10.2023.

 

Raspored za nastavu u zimskom semestru u ak. g. 2023./2024. - Medicinski fakultet

Raspored nastave na Medicinskom fakultetu nalazi se na poveznici.

 

Akademska godina 2022./2023.

Raspored u ljetnom semestru ak. g. 2022./2023. – Odjel za sestrinstvo

Objavljeno 06.03.2023. (osvježeno 06.03.2023.)

Raspored za ljetni semestar akademske godine 2022./2023. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 1. godina preuzmite na poveznici (osvježeno 06.03.2023.)

Raspored za ljetni semestar akademske godine 2022./2023. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 2. godina preuzmite na poveznici (osvježeno 06.03.2023.)

Raspored za ljetni semestar akademske godine 2022./2023. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 3. godina preuzmite na poveznici (osvježeno 06.03.2023.)

Raspored za ljetni semestar akademske godine 2022./2023. za diplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo preuzmite na poveznici (osvježeno 06.03.2023.)

Raspored nastave u ljetnom semestru ak. god. 2022./2023
Raspored nastave nalazi se na poveznici.


Raspored nastave za studij Medicina u ljetnom semestru akademske godine 2022./2023.

1.3. TRUP I UTROBA_2022-2023
1.4. GLAVA I VRAT_ 2022-2023
1.5. IBZ 1_ 2022-2023
2.3. OPĆI POREMEĆAJI I ETIOLOŠKI ČIMBENICI_2022-2023
2.4. BOLESTI ORGANSKIH SUSTAVA_2022-2023
2.5. IBZ 2_2022-2023
4.1. ZAGONETKA BOLI_2022-2023
4.2. BIOMEDICINSKI MATERIJALI_2022-2023
4.3. PSIHOLOGIJA BOLI_2022-2023
4.4. DONOŠENJE ODLUKA U KLINIČKOJ PRAKSI_2022-2023


Raspored nastave za studij Medicina u zimskom semestru akademske godine 2022./2023.

Medicinska humanistika 1
Stanice i tkiva
Kontrolni i opskrbni sustavi
Medicinska humanistika
Virtualni bolesnik
Prvi kontakt
Osnove predkliničkih istraživanja
Digitalne tehnologije
Zdravstvena psihologija


Raspored u zimskom semestru ak. g. 2022./2023. – Odjel za sestrinstvo

Objavljeno 29.09.2022. (osvježeno 2.11.2022.)

Raspored za zimski semestar akademske godine 2022./2023. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 1. godina preuzmite na poveznici (osvježeno 2.11.2022.)

Raspored za zimski semestar akademske godine 2022./2023. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 2. godina preuzmite na poveznici (osvježeno 2.11.2022.)

Raspored za zimski semestar akademske godine 2022./2023. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 3. godina preuzmite na poveznici (osvježeno 2.11.2022.)

Raspored za zimski semestar akademske godine 2022./2023. za diplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo preuzmite na poveznici (osvježeno 2.11.2022.)


Raspored nastave u zimskom semestru ak. god. 2022./2023
Raspored nastave nalazi se na poveznici.


 

Akademska godina 2021./2022.

 


Raspored u ljetnom semestru ak. g. 2021./2022. – Odjel za sestrinstvo 

Objavljeno 17.2.2022. (osvježeno 25.3.2022.)

Raspored za ljetni semestar akademske godine 2021./2022. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 1. godina preuzmite na poveznici (osvježeno 25.3.2022.)

Raspored za ljetni semestar akademske godine 2021./2022. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 2. godina preuzmite na poveznici (osvježeno 29.3.2022.)

Raspored za ljetni semestar akademske godine 2021./2022. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 3. godina preuzmite na poveznici (osvježeno 25.3.2022.)

Raspored za ljetni semestar akademske godine 2021./2022. za diplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo preuzmite na poveznici (osvježeno 25.3.2022.)


Raspored u ljetnom semestru ak. g. 2021./2022. –
Odjel za povijest, Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju i Odjel za komunikologiju

Raspored za ljetni semestar akademske godine 2021./2022. za studente povijesti, psihologije, sociologije i komunikologije preuzmite na poveznici.


 

Raspored za zimski i ljetni semestar ak. g. 2021./2022. – studij Medicine

Zimski semestar – Medicinska humanistika 1
Zimski/Ljetni semestar – Stanice Kontrolni Trup Glava
Zimski semestar – Digitalne tehnologije u zdravstvenom sustavu i e-zdravstvo
Zimski semestar – Osnove predkliničkih istraživanja i predkliničkog razvoja lijeka

Ljetni semestar – Istraživanja u biomedicini i zdravstvu 1
Ljetni semestar – Zagonetka boli
Ljetni semestar – Biomedicinski materijali


Raspored u zimskom semestru ak. g. 2021./2022. –
Odjel za povijest, Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju i Odjel za komunikologiju

Objavljeno: 29. rujna 2021.
Raspored za zimski semestar akademske godine 2021./2022. za studente povijesti, psihologije, sociologije i komunikologije preuzmite na poveznici.


Raspored u zimskom semestru ak. g. 2021./2022. – Odjel za sestrinstvo

Objavljeno 28.9.2021. (osvježeno 29.11.2021.)

Raspored za zimski semestar akademske godine 2021./2022. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 1. godina preuzmite na poveznici (osvježeno 29.11.2021.)

Raspored za zimski semestar akademske godine 2021./2022. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 2. godina preuzmite na poveznici (osvježeno 29.11.2021.)

Raspored za zimski semestar akademske godine 2021./2022. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 3. godina preuzmite na poveznici (osvježeno 29.11.2021.)

Raspored za zimski semestar akademske godine 2021./2022. za diplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo preuzmite na poveznici (osvježeno 29.11.2021.)

 

Akademska godina 2020./2021.

Raspored u ljetnom semestru ak. g. 2020./2021. – Odjel za sestrinstvo

Objavljeno 22.2.2021. 

Raspored za ljetni semestar akademske godine 2020./2021. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 1. godina preuzmite na poveznici

Raspored za ljetni semestar akademske godine 2020./2021. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 2. godina preuzmite na poveznici

Raspored za ljetni semestar akademske godine 2020./2021. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 3. godina preuzmite na poveznici

Raspored za ljetni semestar akademske godine 2020./2021. za diplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo preuzmite na poveznici


Raspored u ljetnom semestru ak. g. 2020./2021. –
Odjel za povijest, Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju i Odjel za komunikologiju

Objavljeno: 22. veljače 2021.
Raspored za ljetni semestar akademske godine 2020./2021. za studente povijesti, psihologije, sociologije i komunikologije preuzmite na poveznici.


Raspored u zimskom semestru ak. g. 2020./2021. – Odjel za sestrinstvo

Objavljeno 29.9.2020. (osvježeno 24.11.2020.)

Raspored za zimski semestar akademske godine 2020./2021. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 1. godina preuzmite na linku (osvježeno 20.11.2020.)

Raspored za zimski semestar akademske godine 2020./2021. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 2. godina preuzmite na linku (osvježeno 23.11.2020.)

Raspored za zimski semestar akademske godine 2020./2021. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 3. godina preuzmite na linku (osvježeno 24.11.2020.)

Raspored za zimski semestar akademske godine 2020./2021. za diplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo preuzmite na linku (osvježeno 20.11.2020.)


Raspored u zimskom semestru ak. g. 2020./2021. –
Odjel za povijest, Odejl za psihologiju, Odjel za sociologiju i Odjel za komunikologiju

Objavljeno 27. 9. 2020.

Raspored za zimski semestar akademske godine 2020./2021. za studente povijesti, komunikologije, psihologije i sociologije  preuzmite na poveznici. (osvježeno 1.10.2020.)
Ako uz predmet u rasporedu nije navedena predavaonica u kojoj se izvodi nastava će se izvoditi na daljinu.


 

Hrvatsko katoličko sveučilište