Natječaji

 • Natječaj (12. studenog)
  Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pedagogija, grana školska pedagogija     Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.   Prijava za natječaj mora sadržavati: životopis, domovnicu ili dokaz o državljanstvu, presliku diplome o završetku diplomskog sveučilišnog studija, presliku diplome o završetku poslijediplomskog sveučilišnog studija,… ... Više
 • Poništenje dijela natječaja
  Klasa: 602-04/14-04/02 Urbroj: 498-05-14-11-1     HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA         objavljenog u Narodnim novinama br. 66/2014. od 30. svibnja 2014. u dijelu koji se odnosi na: izbor jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u znanstvenom područja društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada.       Hrvatsko katoličko sveučilište   ... Više
 • Interni natječaj za financiranje mobilnosti nastavnika u okviru programa ERASMUS+
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE raspisuje Interni natječaj za financiranje mobilnosti nastavnika u okviru programa ERASMUS+ u akademskoj godini 2014./2015. Natječaj na linku. Link za prijavni obrazac   ... Više
 • Natječaj (25. srpnja)
  Na temelju članka 78. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području Humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana javno zdravstvo… ... Više
 • Natječaj (30. svibnja)
  Na temelju članka 78. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana socijalna psihologija za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području… ... Više
 • Poništenje dijela natječaja
  Klasa: 602-04/14-04/02 Urbroj: 498-05-14-05   HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA   objavljenog u Narodnim novinama od 10. siječnja 2014., u dijelu koji se odnosi na: -          za izbor dva nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti       Hrvatsko katoličko sveučilište     ... Više
 • Natječaj (4. travnja)
  Na temelju članka 78. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje     N A T J E Č A J     za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja humanističkih znanstvenosti, znanstvenog polja teologija   Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta.   Prijava za natječaj mora sadržavati: -        životopis,… ... Više
 • Natječaj (13. siječnja)
  Na temelju članka 87. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   za izbor dva nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti za izbor jednog  nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti   Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim… ... Više
 • Natječaj (20. listopada)
    Klasa: 602-04/13-04/02 Urbroj: 498-05-13-08     Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje     N A T J E Č A J   za prijam u radni odnos: 1. na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad 3 mjeseca: - voditelj odsjeka za tehničke poslove-domar (m/ž)-1 izvršitelj Uvjeti: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: - završena srednja škola, - položen ispit za ložača centralnog grijanja na struju, loživo ulje i plin, - položen vozački ispit „B“ kategorije,… ... Više
 • Natječaj (23. kolovoza)
  Na temelju članka 23. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, raspisuje se     N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: 1. Stručni suradnik za rad u studentskoj službi na određeno vrijeme s punim radnim vremenom-1 izvršitelj/ica Uvjeti: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: - završen diplomski sveučilišni studij, - znanje stranog jezika, - poznavanje rada na računalu, - najmanje godinu radnog iskustva na sličnim poslovima.… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište