Klasa: 602-04/12-01/02

Urbroj: 498-04-12-256-1

 

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje

 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

 

objavljenog u Narodnim novinama od 16. studenog 2012., u dijelu koji se odnosi na:

– izbor jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač i više i na radno mjesto predavač i više iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvena grana anglistika (engleski jezik) i romanistika (španjolski ili francuski jezik) na Sveučilištu.

– izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana ostale primijenjene psihologije na Studijskom odjelu psihologije.

 

 

 

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

 

 

Klasa: 602-04/13-04/02

Urbroj: 498-05-13-01-04

 

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje

 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

 

objavljenog u Narodnim novinama od 05. siječnja 2013., u dijelu koji se odnosi na izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana komunikologija na Studijskom odjelu sociologije.

 

 

 

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

 

 

Klasa: 602-04/12-01/02

Urbroj: 498-04-12-246-1

 

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje

 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

 

objavljenog u Narodnim novinama od 07. studenog 2012., u dijelu koji se odnosi za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto stručni savjetnik za suradnju i razvojne projekte, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

 

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

 

Hrvatsko katoličko sveučilište