Hrvatsko katoličko sveučilište objavljuje

ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA

koji je objavljen u Narodnim novinama broj 18/2022, od dana 9. veljače 2022. godine pod točkom 5. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u interdisciplinarnom području znanosti: pedagogija (društvene znanosti) i teologija (humanističke znanosti), znanstveno polje kognitivna znanost.

Točka 5. mijenja se na način da se dio Natječajnog teksta briše i to „ znanstveno polje kognitivna znanost“ slijedom čega točka 5. Natječaja glasi:

„za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u interdisciplinarnom području znanosti: društvene znanosti (pedagogija) i humanističke znanosti (teologija)“.

U ostalom dijelu natječaj ostaje neizmijenjen.

Prijave na natječaj primaju se u roku od roku od osam (8) dana od dana objave ispravka Natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima ispunjavanja uvjeta Natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ POD TOČKOM 5.”.

Hrvatsko katoličko sveučilište