Select Page

Natječaji

 • Poništenja natječaja
  Klasa: 602-04/12-01/02 Urbroj: 498-04-12-256-1   HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA   objavljenog u Narodnim novinama od 16. studenog 2012., u dijelu koji se odnosi na: - izbor jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač i više i na radno mjesto predavač i više iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvena grana anglistika (engleski jezik) i romanistika (španjolski ili francuski jezik) na Sveučilištu. - izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i… ... Više
 • Natječaj (15. siječnja)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J - za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više u znanstvenom području Društvene znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana socijalna psihologija na Studijskom odjelu psihologije Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog… ... Više
 • Natječaj (11. siječnja)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J - za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više u znanstvenom području Društvene znanosti, znanstveno polje Informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana komunikologija na Studijskom odjelu sociologije, - za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana biološka psihologija na Studijskom… ... Više
 • Natječaj (21. prosinca)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   -          za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo - polje kliničke medicinske znanosti na Studijskom odjelu psihologije; -          za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više u znanstvenom području Društvene znanosti, znanstveno polje sociologija, grana sociološka metodologija… ... Više
 • Natječaj (11. prosinca)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja etnologija i antropologija, znanstvene grane etnologija na Studijskom odjelu sociologije   Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog… ... Više
 • Natječaj (20. studenoga)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana školska psihologija i psihologija obrazovanja na Studijskom odjelu psihologije; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija,… ... Više
 • Natječaj (9. studenoga)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvene grane kliničke medicinske znanosti na Studijskom odjelu psihologije; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz znanstvenog područja Prirodne znanosti-fizika na Studijskom odjelu psihologije; za izbor jednog… ... Više
 • Poništenje natječaja
  Klasa: 602-04/12-04/24 Urbroj: 498-04-12-1     HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA   objavljenog u Narodnim novinama od 05. listopada 2012., pod točkom 5. koji se odnosi na izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistent i više na radno mjesto asistent i više iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane stara povijest na Studijskom odjelu povijesti.     HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE    ... Više
 • Natječaj (7. studeni 2012.)
  Na temelju članka 20. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, raspisuje se     N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: 1. Stručni savjetnik za suradnju i razvojne projekte, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom -1 izvršitelj Uvjeti: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: - završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, - znanje dva strana jezika od kojih dobro znanje engleskog jezika, -… ... Više
 • Natječaj (5. listopad 2012.)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više na radno mjesto docent i više iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na Studijskom odjelu povijesti, za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistent i više na radno mjesto asistent i više iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene… ... Više