HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 28. lipnja 2022. godine

 

Temeljem Odluke KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01-22-021 od dana 6. lipnja 2022. godine i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA

 

I. Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

 

Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik, Stručni savjetnik u Samostalnom odjelu za osiguranje kvalitete, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj;

 

objavljenog u Narodnim novinama broj 67/2022 od 10. lipnja 2022. godine obavještavaju se o pisanom dijelu testiranja koje će se održati dana 4. srpnja 2022. godine (ponedjeljak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242,  u predavaonici 5 (1. kat, lijevo) s početkom u 15,00 sati.

 

Pisani dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja:

– Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17);

– provjere znanja svjetskog jezika,

– provjere znanja rada na računalu.

 

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

 

II. O terminu razgovora (intervjua) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja) kandidati će biti obaviješteni usmeno, nakon provedenog vrednovanja pisanog dijela testiranja.

 

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj o čemu će biti obaviješteni putem e-pošte najkasnije 2 dana prije dana održavanja pisanog dijela testiranja.

 

Pisanom dijelu testiranja mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije pisanog dijela testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio pisanom dijelu testiranja više se ne smatra kandidatom u postupku.

 

Za vrijeme pisanog dijela testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati predavaonicu u kojoj se obavlja pisani dio testiranja, razgovarati s ostalim kandidatima, koristiti se zakonima, drugom literaturom i bilješkama, koristiti mobilni uređaj ili druga komunikacijska sredstva. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s pisanog dijela testiranja, a postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

 

 

Komisija za provođenje postupka prijma