Natječaji

 • Obavijest o obrani teme doktorskog rada (sinopsisa) – Stanko Rihtar
  Obavijest o obrani teme doktorskog rada (sinopsisa) nalazi se na linku. ... Više
 • NATJEČAJ – Poslijedoktorand – projekt – Digitalna tehnologija u obitelji
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 ZAGREB   Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana komunikologija, za rad na projektu UIP-2019-04-7547, Digitalna tehnologija u obitelji: obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece, financiranog od Hrvatske zaklade za znanost temeljem natječaja „Uspostavni istraživački projekti, rok UIP-2019-04.“ Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj… ... Više
 • PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA – Voditelj Odjela za studentski standard i potporu studentima
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 9. rujna 2020. godine       PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA    za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica/ Voditelj Odjela za studentski standard i potporu studentima u Službi za poslove studija; Odjel za studentski standard i potporu studentima na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci… ... Više
 • NATJEČAJ – Voditelj Odjela za studentski standard i potporu studentima
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica/ Voditelj Odjela za studentski standard i potporu studentima u Službi za poslove studija; Odjel za studentski standard i potporu studentima na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: -… ... Više
 • PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA – Stručni suradnik u Uredu rektora
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 2. rujna 2020. godine       PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA   -za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Uredu rektora na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj.   Pravni izvori: - Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07,… ... Više
 • NATJEČAJ – Stručni suradnik u Uredu rektora
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: - Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Uredu rektora na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, -… ... Više
 • NATJEČAJ za upis polaznika u Program za stjecanje kompetencija nastavnika
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE  raspisuje NATJEČAJ za upis polaznika u Program za stjecanje kompetencija nastavnika Hrvatsko katoličko sveučilište na osnovu čl. 76 a. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluke Senata Sveučilišta izvodi Program za stjecanje kompetencija nastavnika  (pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje). Program je namijenjen polaznicima koji su stekli određenu kvalifikaciju završavanjem 6. ili 7. obrazovne razine sukladno Zakonu o HKO-u i koji namjeravaju raditi ili su dobili zaposlenje u odgojno-obrazovnoj instituciji, te polaznicima koji su stekli određenu kvalifikaciju završavanjem obrazovne razine 4.1., 4.2 i/ili 5.… ... Više
 • NATJEČAJ – Poslijedoktorand
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J za izbor jednog poslijedoktoranda u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija ili teologija ili za izbor jednog poslijedoktoranda u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija ili pravo ili za izbor jednog poslijedoktoranda u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo,… ... Više
 • NATJEČAJ
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti; za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje viši predavač i na radno mjesto višeg predavača… ... Više
 • NATJEČAJ – Asistent
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 ZAGREB   Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J  za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, za rad na projektu IP-2018-01-6547, Utjecaj majčinog metaboličkog stanja na serotoninski sustav posteljice i neonatusa: od metilacije DNA do funkcije proteina, financiranog od Hrvatske zaklade za znanost temeljem natječaja Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti DOK-2020-01, na određeno vrijeme od 4 godine,… ... Više