Select Page

Natječaji

 • Natječaj (26. listopada)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE ZAGREB, Ilica 242   Na temelju Statuta i Odluke Senata, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje                                          N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje antropologija, za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent u znanstvenom području biomedicinskih znanosti, polje temeljne medicinske znanosti   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.   Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, dokaz o državljanstvu,… ... Više
 • Obavijest
                                                                                                                             OBAVIJESTPristupnici koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u NN br. 103/22015 od 28. rujna 2015. godine za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:1.         voditelj Ureda prorektora2.         voditelj Pravne i opće službe3.         stručni suradnik u Studentskoj službi bit će putem e-maila obavješteni o vremenu (terminu) testiranja koje će se održati 29. i 30. listopada 2015. godine u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242. Testiranje se sastoji od provjere:-           poznavanja zakonodavstva RH,-           poznavanja Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,-           poznavanja stranog jezika (engleski jezik). Pristupnici koji… ... Više
 • Poništenje natječaja
  Klasa: 602-04/15-04/02 Urbroj: 498-05-15-39-1   HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA   objavljenog u Narodnim novinama od 17. lipnja 2015., u dijelu koji se odnosi na: za izbor jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, grana metodologija.   ... Više
 • Natječaj (29. rujna)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTEZAGREB, Ilica 242 Na temelju Statuta i Odluke Senata, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje                                                                                                                                      N A T J E Č A J 1.    za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija,2.    za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti,3.    za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području biomedicine… ... Više
 • Natječaj (29. rujna)
  Na temelju Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, raspisuje se   N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: voditelj Ureda prorektora na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci - 1 izvršitelj/ica Uvjeti: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen sveučilišni pravni studij, - radno iskustvo u struci, - poznavanje jednoga stranog jezika, - poznavanje rada na računalu.  … ... Više
 • Natječaj za izvođenje Programa za stjecanje kompetencija nastavnika
  Hrvatsko katoličko sveučilište objavljuje  NATJEČAJ za izvođenje Programa za stjecanje kompetencija nastavnika   Program za stjecanje kompetencija nastavnika i kompetencija za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi (pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje) je visokoobrazovni program za stjecanje kompetencija nastavnika i za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi. Minimalni koeficijent opterećenja polaznika je 60 ECTS bodova, koji odgovara trajanju izvođenja Programa u pravilu jednu akademsku godinu. U Program za stjecanje kompetencija nastavnika mogu se prijaviti osobe koje ispunjavaju uvjete iz čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Prijave… ... Više
 • Natječaj (24. srpnja)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE ZAGREB, Ilica 242   Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   za izbor dva suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, za izbor jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač i na radno mjesto predavača u interdisciplinarno područje znanosti, polje projektni menadžment, za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih… ... Više
 • Natječaj (17. 6. 2015.)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE ZAGREB, Ilica 242 Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za izbor dva asistenta u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti; za izbor jednog asistenta u naslovnom suradničkom zvanju asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, grana metodologija; izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje… ... Više
 • Natječaj (5. lipnja)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE ZAGREB, Ilica 242     Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor dva asistenta u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti; za izbor jednog asistenta u naslovnom suradničkom zvanju asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, grana metodologija; izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom… ... Više
 • Natječaj (22. svibnja)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE ZAGREB, Ilica 242   Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u interdisciplinarnom području znanosti (ekonomija, pravo), za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo.     Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati:   životopis, domovnicu ili dokaz… ... Više