PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA

 

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

 

Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja u Odjelu za studente poslijediplomskih studija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.

 

Pravni izvori:

– Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17);

– Pravilnik o studijima i studiranju Hrvatskog katoličkog sveučilišta

– Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta

 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja):

  • provjere znanja iz područja za koje je naveden opis poslova iz Natječaja,
  • provjere znanja stranog jezika,
  • provjere znanja rada na računalu,

 

i razgovora (intervju) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobni i vještina (pisanom dijelu testiranja).

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište