Natječaji

 • NATJEČAJ
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija; za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača bez zasnivanja radnog odnosa u području društvenih znanosti, polje kineziologija; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na… ... Više
 • PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, ZAGREB, Ilica 242, objavljuje   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA objavljenog u Narodnom novinama broj 54/2018 od 13. lipnja 2018. godine, pod točkom: 4. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne društvene znanosti.   ... Više
 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje politologija; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, u području humanističkih znanosti, polje povijest; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanrednog profesora… ... Više
 • Nastupno predvanje – Armano Srbljinović
    O B A V I J E S T Armano Srbljinović, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na radno mjesto predavača održat će NASTUPNO PREDAVANJE dana 27. lipnja 2018. godine (srijeda) u vremenu od 16:00 sati do 16:45 sati u predavaonici 10 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku za izbor jednonastavnika u nastavno zvanje predavač i na radno mjesto predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, s temom: ''KONCEPT „ROMBA KULTURE“ WENDY GRISWOLD''… ... Više
 • Nastupno predavanje – Damir Mravunac
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242, Zagreb Zagreb, 19. lipnja 2018. godine Na temelju čl. 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 19. i čl. 20. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću O B… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Miro Kovač
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T  Dr. sc. Miro Kovač,… ... Više
 • NATJEČAJ za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Povijest
  NATJEČAJ za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Povijest  dostupan je na linku.  ... Više
 • NATJEČAJ za upis na poslijediplomski sveučilišni studij “Sociologija: vrijednost, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu”
  NATJEČAJ za upis na poslijediplomski sveučilišni studij "Sociologija: vrijednost, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu" dostupan je na linku. ... Više
 • NATJEČAJ
    N A T J E Č A J za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija; za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo; za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u interdisciplinarnom području znanosti,… ... Više
 • PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA
  PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA objavljenog u Narodnom novinama broj 45/2018 od 16. svibnja 2018. godine, pod točkom: 4. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje višeg predavača bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.     ... Više