HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 10. lipnja 2022. godine

 

 

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik, Stručni savjetnik u Samostalnom odjelu za osiguranje kvalitete, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.

 

Opis poslova:

– sudjeluje u pripremi Plana vrednovanja kvalitete Sveučilišta godišnje i višegodišnje

– sudjeluje u praćenju izvršavanja Plana vrednovanja osiguranja kvalitete Sveučilišta

– sudjeluje u provođenju postupaka unutarnjeg i vanjskog vrjednovanja te metoda za istraživanje različitih vidova kvalitete obrazovanja, sukladno programu rada za osiguranje kvalitete

– vodi pismohranu izmjena i dopuna studijskih programa te svih dokumenata vezanih za osiguranje kvalitete

– administrira poslove Odbora za osiguranje kvalitete – obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja Samostalnog odjela.

 

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,232 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište