Odjel za sociologiju

Novosti

Izv. prof. dr. sc. Luka Šešo objavio rezultate znanstveno-istraživačkog projekta

U prestižnom časopisu [sic] – a journal of literature, culture and literary translation objavljen je temat s rezultatima istraživanja znanstveno-istraživačkog projekta Otherness as a Social and Cultural Determinant of the Past, Present and Future (Drugost kao društvena i kulturna odrednica prošlosti, sadašnjosti i budućnosti) kojeg je na Hrvatskom katoličkom sveučilištu 2017....

Više >

Završni susret studenata diplomskog sveučilišnog studija Odjela za sociologiju

U četvrtak 10. lipnja 2021. godine u dvorani “Blaženi Alojzije kard. Stepinac” održan je susret studenata preddiplomskog sveučilišnpg studija Odjela za sociologiju s rektorom Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željkom Tanjićem, prorektorom za nastavu izv. prof. dr. sc. Rokom Mišetić, pročelnikom Odjela za sociologiju izv. prof. dr. sc. Mariom Barom i...

Više >

Završni susret studenata preddiplomskog sveučilišnog studija Odjela za sociologiju

U četvrtak 10. lipnja 2021. godine u dvorani “Blaženi Alojzije kard. Stepinac” održan je susret studenata preddiplomskog sveučilišnpg studija Odjela za sociologiju s rektorom Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željkom Tanjićem, prorektorom za nastavu izv. prof. dr. sc. Rokom Mišetić, pročelnikom Odjela za sociologiju izv. prof. dr. sc. Mariom Barom i...

Više >

Kako najbolje iskoristiti priliku za digitalnu i zelenu transformaciju Hrvatske uz rekordni iznos europskih sredstava na raspolaganju?

Asistentica u Laboratoriju za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Anamaria Malešević i studentica druge godine diplomskog studija sociologije, Valentina Presečan susrele su se s Karlom Resslerom, zastupnikom u Europskom parlamentu. Anamaria i Valentina sudjelovale su u natječaju Ureda zastupnika te su putem eseja odgovarala na pitanje ...

Više >