Sveučilišni odjel za sociologiju

Riječ pročelnika


izv. prof.  dr. sc. Mario Bara,
Pročelnik Sveučilišnog odjela za sociologiju

Za sociologiju se često kaže da je disciplina koja je nastala i oblikovala se u okrilju društvenih, ekonomskih i političkih kriza 19. stoljeća. Sa svojim raznolikim područjem istraživanja dinamike društvenog života, društvenih promjena te čimbenika koji pokreću i oblikuju društvo sociologija je temeljna disciplina u društvenim znanostima. Današnje moderno društvo nemoguće je zamisliti bez sociologije. Društvo je uz nove tehnologije ubrzano, neprestano se mijenja kroz sve bržu interakciju i sve kompleksnije socijalne mreže. Poput društva, koje je u stalnim mijenama na mikro i makrorazini, i sociologija je dinamična znanost koja se okreće svakoj promjeni u društvu kao svom predmetu istraživanja. Takve brze promjene u društvu traže adekvatne odgovore.

Primjer mogu biti društveni odgovori na različite krize (prirodne, zdravstvene, ekološke, ekonomske, migracijske i dr.) koje se povremeno javljaju. Prvi odgovor na neki društveni problem je njegova analiza i razumijevanje, te omogućavanje različitim društvenim akterima potrebne informacije za kreiranje adekvatnih javnih politika koje utječu na sve strukture društva. Svojim predmetom istraživanja i metodološkim pristupima sociologija je mjerodavna da takve odgovore pruži. Naime, ne postoji segment društvenog života na koji sociologija i sociološka istraživanja nemaju praktične implikacije. Zbog toga je sociologija u konstantnom dijalogu s drugim srodnim disciplinama. Široka lepeza temeljnih socioloških i izbornih kolegija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu prati ove trendove u svom studijskom programu.

Program omogućuje studentima razumijevanje i analizu društvenih fenomena te praktičnu primjenu stečenih znanja. Osim istraživačkog, ovaj sveučilišni studijski program osposobljava studente u nastavničkim vještinama potrebnim za kvalitetno uključivanje u nastavni proces. Studij sociologije nudi punu visoko-obrazovnu vertikalu (sveučilišni prijediplomski, diplomski i doktorski studiji). Integrirano sveučilište kakvo je Hrvatsko katoličko sveučilište nudi mogućnost studiranja sociologije kao jednopredmetnog i dvopredmetnog studija što budućim studentima omogućuje da se usmjere u specifičnim znanjima koja ih mogu činiti prepoznatljivijima na tržištu rada. Hrvatsko katoličko sveučilište pruža svojim studentima mogućnost dodatnog usavršavanja kroz široku mrežu Partnerstva katoličkih sveučilišta (PKS), drugih sveučilišta te znanstveno istraživačkih institucija u Hrvatskoj i inozemstvu što im omogućuje razvoj vlastitih afiniteta i profiliranje unutar struke.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište