Sveučilišni odjel za sociologiju

European Values Study 2017

European Value Study (EVS) je najveće internacionalno longitudinalno istraživanje društvenih vrijednosti. Istraživanjem se dobivaju uvidi u ideje, vjerovanja, preferencije, stavove, vrijednosti i mišljenja građana iz svih država Europe. Radi se o jedinstvenom istraživanju koje daje opis o tome što Europljani misle o životu, obitelji, radnoj okolini, religiji, politici i društvu općenito.

European Values Study je pokrenut 1981. godine i do danas su provedena četiri vala istraživanja (1981., 1990., 1999., 2008.). U posljednjem valu (2008.) sudjelovalo je 47 europskih država te je anketirano više od 70.000 ispitanika.

Peti val studije se provodi ove godine (2017.) te u njemu također sudjeluje oko 50 država. Informacije prikupljene kroz EVS (od 1981.do danas) pripomogle su boljem shvaćanju različitosti europskih kultura, a sam projekt je u znatnoj mjeri unaprijedio kako znanstvene spoznaje u istraživanom području tako i gospodarske aktivnosti diljem Europe.

U Hrvatskoj je prvi val European Values Study proveden 1999. godine. Nositelj projekta u Hrvatskoj od samog početka je Katolički bogoslovni fakultet (KBF) Sveučilišta u Zagrebu.

Peti vali istraživanja (2017.) Katolički bogoslovni fakultet odlučio je provesti u suradnji s Hrvatskim katoličkim sveučilištem (uz KBF i HKS na projektu sudjeluju i znanstvenici s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te s Instituta Ivo Pilar).

U sklopu projekta Odjel za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta preuzeo je na sebe sve aktivnosti vezane uz provedbu terenskog djela istraživanja – od izrade plana uzorka istraživanja, prevođenja upitnika, provedbe samo terena (u suradnji s agencijom GfK), kao i izrade završnog izvještaja.

Diseminacija rezultata očekuje se krajem 2018. godine, a rezultati će se koristiti u znanstvene i nastavne svrhe nastavnika i studenata Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Sveučilišta u Zagrebu.

Do više informacija o samom projektu na razini cijele Europe može se doći putem mrežne stranice projekta.

Do rezultata prijašnjih valova EVS projekta može se doći putem mrežne stanica GESIS Leibniz Institute for the Social Sciences.

Hrvatski EVS2017 tim:
Prof.dr.sc. Josip Baloban (direktor projekta)
Prof.dr.sc. Gordan Črpić (direktor terenskog djela istraživanja)
doc.dr.sc. Ivan Balabanić (izvršitelj terenskog djela istraživanja)
prof.dr.sc. Stjepan Baloban
prof.dr.sc. Tonči Matulić
prof.dr.sc. Siniša Zrinščak
prof.dr.sc. Krunoslav Nikodem
prof.dr.sc. Josip Šimunović
doc.dr.sc. Silvija Migles
dr.sc. Ivana Ferić
Josip Ježovita, mag.soc.

 

Prilozi:
EVS poster
EVS data users (2008-2016)

 

Hrvatsko katoličko sveučilište